Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A második kapunál

NINNGHIZHIDDA el vette a botot,

Lapis Lazuli botját elvette.

És ISHTAR megkérdezte:

NETI, miért vetted el második ékszeremet?

És NETI így válaszol:

Azért van ez, mert a régi szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be a második kapun.

A harmadik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,

Az ékszereket a nyakából elvette.

És ISHTAR megkérdezte:

Kapu őrzője, miért vetted e1 a harmadik ékszeremet?

A kapu őrzője így válaszolt:

Azért van ez, mert a régi szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be a harmadik kapun.

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,

Az ékszereket a melléről elvette.

És ISHTAR megkérdezte:

Külvilág őrzője, miért vetted e1 negyedik ékszeremet?

És az őrző így válaszolt:

Azért van ez, mert a régi szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be a negyedik kapun.

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,

Csípőjéről az ékszeres övet elvette.

És ISHTAR megkérdezte:

Tiltott bejárat őrzője, miért vetted el az ötödik ékszeremet?

És az őrző így válaszolt:

Azért van ez, mert a régi szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be az ötödik kapun.

A hatodik kapunál

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,

A csuklójáról az ékszereket elvette,

A bokájáról az ékszereket levette.

És ISHTAR megkérdezte:

NINNKIGAL, miért vetted el hatodik ékszeremet?

És NINNKIGAL így válaszolt:

Azért van ez, mert a régi .szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be a hatodik kapun.

NINNGHIZHIDDA elvette az ékszereket,

ISHTAR felékszerezett ruháját elvette.

ISHTAR védelem, biztonság nélkül,

ISHTAR amulett, talizmán nélkül, megkérdezte:

Öregek követe, miért vetted el a hetedik ékszeremet?

És az öregek követe így válaszolt:

Azért van ez, mert a régi szerződés

Lefektette KUTU úrnőjének szabályait.

Lépj be a hetedik kapun és lásd az alvilágot.

ISHTAR leszállt KUR földjére,

TSHUTHA mélységeibe ment.

A felső világ hét talizmánját elveszítette.

Elveszítette az élők földjének hét erejét.

Az élet étke, az élet vize nélkül

Jelent meg ERESHKIGAL, a halál imádója előtt.

ERESHKIGAL felkiáltott jelenlétében.

ISHTAR felemelte karját.

ERESHKIGAL előhívta NAMMTAR-t,

A mágust NAMMTAR-t;

E szavakat mondta és így szólt hozzá:

Menj, börtönözd be őket!

Sötétben kötözd meg őket!

Láncold meg őket a tengerben!

Engedd szabadon a hét ANNUNNAKI-t ellenük!

Engedd szabadon a hatvan démont ellenük!

Szemük ellen: a szemek démonait!

Szárnyaik ellen: a szárnyak démonait!

Szívük ellen: a szív démonait!

Lábaik ellen: a lábak démonait!

Fejük ellen: a fej démonait!

Testük ellen: KUR démonait!

És a démonok minden oldalról szaggatják.

És ANNUNNAKI a félelmetes bíró,

Az alvilág hét ura,

Köré gyűltek,

ABSU arctalan istenei;

Bámulták,

A halál szemével fixálták,

A halál pillantásával

Ölték meg őket

És hullaként egy árbocra akasztották.

A hatvan démon kitépte tagjait.

A szemeket a fejéből,

A füleket a fejéről.

ERESHKIGAL ujjongott.

A vak AZAG-THOTH ujjongott.

IAK SAKKAK ujjongott.

ISHNIGGARAB ujjongott.

KUTULU ujjongott.

MASKIM dicsérte a halál királynőjét.

GIGIM dicsérte ERESHKIGAL-t, a halál királynőjét.

És az időseket széttépte a félelem.

Atyánk ENKI,

A mágia ura,

Hírt kap NINSHUBUR-tól,

ISHTAR szolgájától, NINSHUBUR-tól.

ISHTAR álmáról hallott

A halál házában;

Hallotta. ahogy GANZIR-t

Kinyitották,

Ahogy Abyssos arca

Tágra nyitotta a száját

És elnyelte az ég királynőjét,

A Napkelet királynőjét.

És ENKI hívta az agyagot,

És ENKI hívta a szelet.

És agyagból és szélből

ENKI két elementáris szellemet formált.

Megformálta KURGARRU-t, a Föld szellemét.

Megformálta KALATURRU-t, a vizek szellemét.

KURGARRU-nak az élet étkét adta.

KALATURRU-nak az élet vizét adta.

És hangosan szólt e képekhez:

 

Emelkedj fel KURGARRU, föld szelleme,

Emelkedj fel KALATURRU, vizek szelleme,

Emelkedjetek fel, és menjetek GANZIR kapujához,

Az alvilág kapujához,

Oda - ahonnan nincs visszatérés

Fordítsátok szemeiteket.

A hét kapu megnyílik előttetek,

Varázslat nem tart távol titeket,

Mert számom rajtatok.

Vegyétek a kosarat az élet étkével,

Vegyétek a kosarat az élet vizével.

És ERESHKIGAL nem bánthat benneteket

ERESHKIGAL nem emelheti karját ellenetek,

ERESHKIGAL-nak nem lehet hatalma felettetek.

Találjátok meg INANNA hulláját,

Találjátok meg ISHTAR-nak, királynőnknek hulláját.

És szórjátok szét az élet étkeit, hatvanszor.

És robbantsátok szét az élet vizét, hatvanszor.

Hatvanszor szórjátok és robbantsátok szét az élet

Étkeit és vizeit

A testén.

És valóban

ISHTAR feltámad.

 

Óriási szárnyakkal

És kígyópikkelyekkel

Repül a két elementáris szellem a kapuhoz

Láthatatlanul;

NINNGHIZHIDDA nem látta őket,

Láthatatlanul

Jutottak át a hét őrszemen,

Sietve léptek be a halál palotájába

És félelmetes pillantást láttak.

 

Abyssos démonjai feküdtek ott,

Holtan, de álmodón függtek a falakon

A halál háza előtt,

Arc nélkül és félve

Bámulták ANNUNNAKI-t ,

Vakon és őrülten ágaskodott fel AZAG-THOTH,

A szem a trónon kinyílt,

A sötét vizek megmozdultak,

Lapis-Lazuli kapui fénylettek

A sötétségben.

Láthatatlan szörnyek,

 

Kerültek a világba az idők pirkadatakor,

Kerültek a világba a MARDUK és TIAMAT

Közötti harc során,

Világba kerültek HUBUR által,

HUBUR jelével,

KINGU vezetésével...

 

Sietve menekültek

A halál palotáján át,

Csak ISHTAR hullájába kapaszkodtak.

A szép királynő,

Az istenek imádója,

UR szajháinak úrnője,

Világító az égen,

ENKI szeretője

Lógott, vérzett

Ezer sebből.

És ERESHKIGAL

Érezte a jelenlétét,

Felkiáltott.

 

KURGARRU

Tűzzel fel fegyverezve

A halott királynőre pillantott

A tűz sugarával.

 

KALATURRU

Lánggal felfegyverezve

A sírok királynőjére pillantott

A láng sugarával.

 

És ERESHKIGAL,

Hatalmas TSHUTHA-ban,

Elfordította arcát.

 

Hatvanszor fröcskölték

ENKI életvizét.

INANNA hullájára

Hatvanszor szórták

ENKI életének étkét.

A hullára,

Amely az árbocon lógott,

Irányították az élet szellemét.

 

INANNA felemelkedett.

A sötét vizek reszkettek és csapkodtak.

AZAG-THOTH kiáltott a trónján,

TSHUTHALU felébredt álmából.

ISHNIGGARAB elmenekült a halál palotájából,

IAK SAKKAK reszketett a félelemtől és a gyűlölettől,

ANNUNNAKI menekült a trónjáról,

A szem a trónon menekült,

ERESHKIGAL ordított és NAMMTAR-ért kiáltott,

NAMMTAR-t, a mágust hívta,

De nem az üldözés miatt.

Védelemért hívta őt.

 

INANNA felemelkedett az alvilágból.

Szárnyas elementáris szellemekkel repült

GANZIR és NETI kapui felé.

És valóban,

A halottak előtte repültek.

 

Amikor átrepültek az első kapun,

ISHTAR visszavette felékszerezett ruháját,

 

Amikor átrepültek a második kapun,

ISHTAR visszavette karpereceit.

 

Amikor átrepültek a harmadik kapun,

ISHTAR visszavette ékszeres övét.

 

Amikor átrepültek a negyedik kapun,

ISHTAR visszavette ékszereit.

 

Amikor átrepültek az ötödik kaput,

ISHTAR visszavette nyakékét.

 

Amikor átrepültek a hatodik kapun,

ISHTAR visszavette Lapis-botját.

 

Amikor átrepültek a hetedik kapun,

ISHTAR visszavette koronáját.

 

És a démonok felemelkedtek

És a holtak szellemei,

És átmentek velük a kapukon,

Sem jobbra sem balra nem néztek,

Előre és hátra mentek,

ISHTAR-ral átmentek a GANZIR-kapun,

Az alvilágból kísérték őket.

És ERESHKIGAL,

Abyssos gyalázott királynője,

Ahol mindannyian megfulladtak,

Szitkot mondott

Ünnepélyesen és hatalmasan

A Napkelet királynője ellen

És NAMMTAR formát adott neki.

Amikor ISHTAR szeretője,

Az ég királynőjének kedvese

Leszáll előttem,

GANZIR kapuján keresztül

A halál házához megy,

Amikor jajveszékelő emberek jönnek vele,

A síró asszonyok és a vádló férfiak,

Amikor DUMUZI meggyilkoltan és eltemetve,

Támadjanak fel a holtak és szagolják a tömjént!

 

V.

 

Ezért ne hajolj meg

A sötétnek látszó világ előtt,

Ahol ABSU sötét vizekben fekszik,

És TSHUTHALU alszik és álmodik.

 

Ezért ne hajolj meg,

Mert Abyssos a világ alatt fekszik,

Egy leszálló létra éri el,

Melynek hét foka van,

Egy lefelé vezető út éri el,

Melynek hét kapuja van.

És benne van

A trón

Egy gonosz, beteg hatalomé.

Mert a világ barlangjaiból

Emelkedik fel a gonosz démon,

A gonosz isten,

A gonosz géniusz,

A gonosz félrevezető,

A gonosz fantom,

A gonosz ördög,

A gonosz lárvák,

Melyek nem hordanak igaz jeleket

A halandó emberekért.

És a holtak feltámadnak és megszagolják a tömjént!