Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Megszólítás könyve

 

 

Ez a hívás ceremóniáinak könyve, melyet tovább adtak attól az időtől fogva, amikor az idős Istenek, az öregek

legyőzői a Földön jártak.

Ez NINNGHIZHIDDA könyve, a szarvaskígyóé, a mágikus bot úrnőjéé.

Ez NINAHAKUDDU könyve, a királynőé, az eskük imádkozójáé.

Ez ASALLUCI könyve, a királyé, a mágia uráé.

Ez AZAGH könyve, a varázslóé.

Ez EGURRU könyve, ABSU sötét vizeié, ERESHKIGAL vidékéé, a halál királynőjéé.

Ez a tudás szolgálójának FIRIK-nek és PIRIK-nek a könyve, a kígyóval körültekert bot démonjáé és a

mennydörgés démonjáé, a titkos hit védelmezőjéé, a legtitkosabb tudás őrzőjéé, melyet azok elől, akik nem közülünk

valók, a beavatatlanok elől el kell rejteni.

Ez ASARU könyve, a személy a trónon.

Ez USHUMGALLUM könyve, az idősebb istenek ellen vívott csata hatalmas sárkányáé, akit HUBUR

nemzett.

Ez ENDUKUGGA és NINDUKUGGA könyve, a férfi és női abyssosi szörnyeké, olyan karmokkal, mint

a tőrök és a sötétség szárnyaival.

Továbbá ez NAMMTAR könyve, ERESCHKIGAL mágusainak vezetőjéé.

Ez a felgyújtott szférák hét démonjának könyve, a lángok hét démonjáé.

Ez a pap könyve, aki uralja a tűz műveit.

Tudd először, hogy a hódító ereje a mágia ereje, és hogy a legyőzött istenek meg próbálnak majd a hatalmasok

légiójától eltéríteni téged, és hogy érezni fogod, ahogy tested finom folyadékai TIAMAT leheletéhez és

KINGU véréhez mozdulnak, amely ereidben rohan. Légy mindig éber, ne nyisd ki a kaput, ha pedig azt kell

tenned, csukd be napfelkelte előtt és pecsételd le arra az időre, mert ha nyitva hagyod, KÁOSZ szolgája vagy.

Tudd meg, hogy a mágia ereje ENKI mesterünk, a tengerek urai, a Mágia Ura, MARDUK apja, a mágikus

név alakja, a mágikus számé, a mágikus szóé, a mágikus forma ereje. Ezért a papnak, aki a tűz művei felett uralkodik

és a tűz istenének GISHBAR-nak áldoz, akit GIBIL-nek neveznek, először ENKI tavának vizével kell

ugrania, uralmának testamentuma és a közte és közted lévő megállapodás jeleként.

Tudd meg harmadszor, hogy az idősebb istenek ereje és az idősek alávetése által minden tiszteletet, méltóságot,

gazdagságot és szerencsét elérhetsz, de ezt, ahogy a halálhozót is ki lehet kerülni, mert a legsugárzóbb drágakövek

mélyen elásva fekszenek a földben és az ember sírja ERESHKIGAL pompája, KUTULU öröme,

AZAG-THOTH étke.

AZAG-THOTH étke.

Kötelezettséged ezért abban áll, hogy belülről őrizd a kaput, MARDUK követe, ENKI szolgája légy, mert

az istenek feledékenyek, távol vannak és minden szerződést átnyújtottak a láng papjainak, hogy a világ és a külvilág

közti kaput bezárják és az idő éjszakáján keresztül őrt álljanak. És a mágia köre a fal, a sorompó, a templom

és a kapu a világok között.

Tudd meg negyedszer, hogy ez a láng és a kard papjainak kötelezettsége lett és minden mágiáé, hogy elhozzák

alvilági erejüket és azt megláncolva tartsák, mert az alvilág biztosan az elfelejtett kapu, melyen keresztül az

élők világába való belépés után az idősek átnéznek. ABSU küldöttei körbe járnak a Földön, nyargalnak a levegőben

és a Földön, nyugodtan vitorláznak a vizeken és ordítanak a tűzben; és ezeket a szellemeket a mágia papjának

személye alá kell rendelni és ezt mindenek előtt. Vagy a pap a halál szemének vagy a hét ANNUNNAKI,

az alvilág urai, a pokol királynőjének küldöttei zsákmányává válik.

Tudd meg ötödször, hogy TIAMAT tisztelői mindenütt a világon ott vannak és legyőzik mágiádat. Igen, ők

ősidők óta tisztelték a kígyót és mindig köztünk voltak. Felismerhetők látszólag emberi kinézetükről, mely magában

hordja az állat jelét, ahogy ők könnyedén állatok alakját öltik fel és felkeresik az emberek éjszakáit. Továbbá

felismerhetők még a szagukról, mely az égő tömjénből származik, abból a tömjénből, mely az idősek tiszteletére

nem engedélyezett. És könyveik a KÁOSZ és a lángok könyvei és az árnyék és a burok könyvei. És ők

tisztelik az emelkedő Földet, a pompás eget, a zabolátlan lángokat és az áradó vizet; és ők azok, akik Maskim

légióit felállítják, a háttérben fekvőkét. És nem tudják mi ez, mit tesznek, de a kígyó parancsára teszik, melynek

nevétől még ERESHKIGAL is megrémül és a szörnyű KUTULU láncait tépi.

MUMMU TIAMAT, idősek királynője!

Tudd meg hatodszor, hogy nem kell e mágia munkáit keresned az itt megadott szabályokon és parancsokon kívül;

mert ha másképp cselekedsz, az számodra a legnagyobb kockázatot jelenti és az egész emberiségnek is. Ezért jól

őrizd meg e szavakat és ne változtasd meg az eskük szavait, függetlenül attól, hogy érted-e azokat vagy sem, mert

ezek a szavak a megkötött paktumoké. Ezért lágyan mond őket ki, ha a formula lágy vagy kiáltsd azokat, ha a formula

heves és hangos, de ne változtass a mértéken, hogy nehogy valami mást hívj és nehogy az utolsó órád legyen.

Tudd meg hetedszer azokat a dolgokat, melyeket e legszentebb mágia teljes hatalmától várhatsz. Tanulmányozd

jól a jeleket, és ne félj a félelmetes szellemtől, amely betör a munkádba és hazádat nappal és éjszaka föl keresi. Csak a szerződés szavaival panaszold és azt fogják tenni, amit kérsz, ha erős vagy. És ha ezeket a munkákat

gyakran elvégzed, sötéten fogod látni a dolgokat; és a szférák vándorai nem fognak többet látni belőled; és a

csillagok elvesztik fényüket a helyükön; és a Hold, mellyel dolgozol fekete lesz és

kialszik és ARATAGAR nem lesz többé,

és nem tart tovább a Föld.

És körülötted a láng - minden irányból villámként sugároz - jelenik meg, és minden dolog zajjal jelenik meg

és a Föld barlangjaiból előugranak a kutyaarcú ANNUNNAKI-k, s neked rájuk kell rontanod.

És mindezt már elmondtam neked, de elmondom

még egyszer, mert a pap, aki mindenféle fegyverrel van felszerelve, egyenlő az istennővel.

A megszólítás helye legyen magasan a hegyekben vagy a tenger mellett, vagy az emberi gondolatoktól elválasztott

területen, vagy a sivatagban, vagy egy régi templomban. Tisztának és szabadnak kell lennie a nemkívánatostól.

A kiválasztott helyet meg kell tisztítani az istenedhez és istennődhöz szóló alázatos kérésekkel, pineák és

cédrusok elégetésével kell áldoznod. Egy kerek vekni kenyeret és sót kell odavinni. És miután ezt föláldozták a

személyes istenségeknek, a papnak ünnepélyesen ki kell mondania a következő esküt, amelytől a megidézés helye

megtisztul és minden rossz elűzetik onnan; a pap egy szót és egy betűt sem változtathat meg ezen ördögűzésben,

hanem ahhoz híven, a leírtaknak megfelelően kell azt előadnia:

ENU SHUB

AM GIG ABSU

KISH EGIGGA

GAR SHAG DA SISIE AMARADA YA

DINGIR UD KALAMA SINIKU

GA YA SHU SHAGMUKU TU!

És a kenyeret el kell égetni az idézés bronzserpenyőjében és a sót szét kell szórni a teremben - hatvanszor.

Egy kört kell rajzolni a földre, melynek közepében te fogsz állni, miközben folytatod esküdet és külön vigyázol

arra, hogy ne merészkedj ki a kör határán túlra, át a megidézés szent mandaláján, így nem nyelnek el

EGURRU ERESHKIGAL láthatatlan szörnyei.

A kört mésszel, árpával vagy fehér búzaliszttel kell meghúzni. Vagy INANNA hívó tőrével beásni a talajba.

Vagy a legdrágább selyembe vagy értékes anyagba kell hímezni.

A színek csak feketék és fehérek lehetnek, mások nem. És az idézés homlokpántja és zászlaja finom anyagból

kell legyen NINIB és INANNA színeiben, azaz feketében és fehérben. Mert NINIB ismeri a külső régiókat

és az öregek útjait, és INANNA legyőzte az alvilágot és annak királynőjét.

És a hívás koronájának viselnie kell az idősebb istenek nyolcsugarú csillagát, mely lehet rézlemezből, értékes

kövekkel díszítve.

Nálad kell lennie Lapis Lazuli botjának, továbbá az ötágú csillagnak a nyakad körül, a homlokpántnak, az

övnek, UR amulettjével a karod körül és tiszta, folt nélküli ruhát kell viselned.

Ezeket csak az idézés munkája közben kell viselni, máskor félre kell tenni és el kell őket dugni, hogy rajtad

kívül azokat senki se láthassa. Az istenek tiszteletét illetően kövesd országod szokását, hiszen az idős papok

meztelenek voltak rítusaik közben.

Azután meg kell rajzolnod a kört és fel hívnod istenedet és istennődet, de azok képmásait el kell távolítani az oltárról,

kivéve ha MARDUK erőit hívod, amikor is egy őt ábrázoló képnek kell lennie az oltáron és semmi másnak.

A jó szagot a tűz idézése után el kell égetni a serpenyőben, ahogy azt e könyvben máshol is leírok; és az őrt

rítusa szerint kell hívni és megesküdni a négy kapura, mely a négy őrtorony, amelyek körülötted és a mandala

körül állnak, és tanúi a rítusoknak és őrzik a külvilágot, hogy az öregek ne terheljenek téged.

 

A négy kapu megidézése így történik. Hangosan és tiszta hangon kell ismételned:

A szférák közötti világból való négy kapu megidézése

Az északi kapu megszólítása

Téged szólítalak meg ezüst vadász, UR szent városából!

Téged hívlak, hogy megvédjem a szent mandala eme északi helységét DRA hercegségeiből való romlott

lángharcosok ellen!

Légy nagyon óvatos a TIAMAT-i UTUKKI-val szemben!

ISHNIGARRAB elnyomói,

AZAG-THOTH trónjával szemben!

Feszítsd ki íjadat ABSU ördögei előtt,

Lődd ki nyiladat a sötét angyalok hordáiba,akik minden oldalról és mindenütt szorítják ARRA szeretteit!

Légy éber, északi utak ura!

Emlékezz ránk, hazánk királya, győztes minden háborúban, minden ellenszegülő legyőzője!

Nézd fényeink és hallgasd heroldjaink, és ne felejts el minket!

Észak szelleme, emlékezz!

A keleti kapu megszólítása

Téged szólítalak, felkelő csillag imádója,

Mágia Királynője, MASSHU hegyei!

Hívlak ma, hogy megvédjem e legszentebb mandalát a hetek, akik hurokkal fognak, a hetek, kik a háttérben

lapulnak, a gonosz maskimok a gonosz urak ellen!

Téged hívlak keleti utak királynője, hogy megvédj engem a halálszemtől, ENDUKUGGA és

NINDUKUGGA gonosz sugarai ellen!

Légy éber, keleti utak királynője és emlékezz! Kelet szelleme, emlékezz!

A déli kapu megszólítása

Téged hívlak angyal URULU, a halál félelmetes városa, a visszatérés nélküli halál városának őrzője!

Állj mellém!

MARDUK és ENKI leghatalmasabb hősi csapatainak nevében az idősebb faj urainak, ARRA-nak

nevében állj szorosan mögém!

PAZUZU és HUMWAWA, a délnyugati szelek ördögei ellen állj ki!

A szörnyűség urai ellen állj ki!

Légy a szem mögöttem,

a kard mögöttem,

a lándzsa mögöttem,

a fegyverzet mögöttem!

Légy éber, déli utak szelleme és emlékezz!

Dél szelleme emlékezz!

A nyugati kapu megszólítása

Téged hívlak, MER MARTU országának szelleme!

Téged hívlak, napnyugta angyala!

Védj meg engem az ismeretlen istentől!

Védj meg, engem az ismeretlen démontól!

Védj meg engem az ismeretlen ellenségtől!

Védj meg engem az ismeretlen varázslattó!

Védj meg engem KUTULU vizeitől!

Védj meg engem ERESHKIGAL haragjától!

Védj meg engem KINGU kardjaitól!

Védj meg engem a rontó pillantástól, a rontó szótól, a rontó névtől, a rontó számtól, a rontó formától!

Légy éber, nyugati utak szelleme és emlékezz!

Nyugati kapu szelleme, emlékezz!

A négy kapu megszólítása

MER SIDI!

MER KURRA!

MER URULU!

MER MARTU!

ZI DINGIR ANNA KANPA!

ZI DINGIR KIA KANPA!

UTUK XUL, TA ARDATA!

KUTULU, TA ATTALAKLA!

AZAG-THOTH, TA KALLA!

IA ANU! IA ENLIL! IA NNGI!

ZABAO!

Itt következnek különböző különleges felhívások, hogy az erőket és a szellemeket megidézzék. Valószínűleg

vannak a nekromán művészeteknek munkái, ahol kívánatos egy halott fantomjával beszélni, aki talán ABSUban

lakik és ezáltal ERESHKIGAL szolgája. Ez esetben a következő előkészítő megszólítást kell használni,

melyet az élet királynője, INANNA, a bánat királyságába történő leereszkedése idején használt. Az nem kevesebb,

mint GANZIR kapujának megnyitása, mely a szörnyű szakadékba vezető hét lépcsőhöz vezet. Ezért ne

nyugtalankodj a tekintettől és a zajoktól, melyek minden nyílásból előjönnek, mert ezek lesznek az ott megkötött

árnyék panaszai és jajgatásai, valamint az őrült isten rikácsolása a sötétség trónján.

Előkészítő megszólítása a munkának, a halottak szellemeinek, kik TSHUTHA-ban laknak, az elveszetteknek

hívásához

BAAD ANGARRU!

NINNGHIZHIDDA!

Téged hívlak, mélység kígyója!

Téged hívlak, NINNGHIZHIDDA, mélység szarvaskígyója!

NINNGHIZHIDDA

Nyílj ki!

Nyisd ki a kaput, melyen beléphetek!

NINNGHIZHIDDA, mélység .szelleme, kapu őrzője, emlékezz!

Apánk, ENKI nevében, a menekülés előtt, aki a mágia ura és mestere, nyisd ki a kaput, melyen beléphetek!

Nyisd ki, hogy ne támadjam meg a kaput!

Nyisd ki, hogy ne törjem össze a zárat!

Nyisd ki, hogy ne támadjam meg a falakat!

Nyisd ki, hogy hatalmammal ne ugorjak át rajta!

Nyisd ki, hogy nehogy feltámasszam a halottakat és elnyelessem velük az élőket!

Nyisd ki a kaput, hogy ne adjam a halottak kezébe a hatalmat az élők felett!

Nyisd ki a kaput, hogy ne engedjem a halottak számát az élők fölé emelkedni!

NINNGNIZHIDDA, mélység .szelleme, kapu őrzője, nyílj ki!

Keljenek fel a halottak és szagolják meg a tömjént!

És ha megjelenik a megszólított szelleme, ne ijedj meg formájától vagy adottságaitól, hanem ezeket a szavakat

mondd neki:

UUG UDUUG UUGGA GISCHTUGBI!

És bátor kinézetet fog magára ölteni és a neki feltett kérdéseidet a tőle telhető módon az igazságnak megfelelően

fogja megválaszolni.

Emlékezned kell arra, amikor minden kérdést megelégedésedre válaszoltak meg, hogy a szellemet vissza kell

küldeni oda, ahonnan jött és tovább feltartóztatni nem lehet; és nem tehetsz kísérletet arra sem, hogy megszabadítsd

a szellemet, mert az a megállapodás megsértését jelentené, és rád, valamint generációidra hatalmas átkot

hozna, és ezért nem engedélyezett a halottak csontjainak mozgatása vagy kiásása.

És a szellem e szavakkal visszaküldhető:

BARRA UUG UDUUG UUGGA!

És ő egy szempillantás alatt eltűnik és visszatér a saját helyére. Ha ezt nem tenné meg azonnal, ismételd el

még egyszer e szavakat, és meg fogja tenni.

A következő minden olyan erő nagy esküje, melyet csak rendkívüli szükségesség idején kell használni vagy

arra, hogy egy rebellis szellemet, aki sérteget elhallgattatni, vagy aki számodra ismeretlen okokból zavart kelt a

mandala körül, talán az öregek szolgájaként. Ilyen esetekben sürgős visszaküldeni a szellemet, mielőtt a felső

világban való tartózkodás által erőt nyer; mert addig, amíg közülük egy is a Földön tartózkodik, erőt nyer és

majdnem lehetetlenné válik - mintha istenek lennének - ellenőrzésük.

Ez az eskü, melyet erősen ismételned kell:

Minden erő nagy esküje

ÉG SZELLEME, EMLÉKEZZ!

FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

Szellemek, Föld urai, emlékezzetek!

Szellemek, Föld úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, levegő urai, emlékezzetek!

Szellemek, Ég úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, tűz urai, emlékezzetek!

Szellemek, tűz úrnői emlékezzetek!

Szellemek, víz urai, emlékezzetek!

Szellemek, víz úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, csillagok urai, emlékezzetek!

Szellemek, csillagok úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, ellenségeskedések urai, emlékezzetek!

Szellemek, ellenségeskedések úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, árnyék fátylának urai, emlékezzetek!

Szellemek, árnyék fátylának úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, életfény urai, emlékezzetek!

Szellemek, életfény úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, pokoli régiók urai, emlékezzetek!

Szellemek, pokoli régiók úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, MARDUK urainak urai, emlékezzetek!

Szellemek, MARDUK úrnőinek úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, SIN urai, akik hajóval kelnek át a folyón, emlékezzetek!

Szellemek, SIN úrnői, akik hajóval kelnek át a folyón, emlékezzetek!

Szellemek, SHAMMASH-nak, az öregek királyának urai, emlékezzetek!

Szellemek, SHAMMASH GULA-nak az öregek királyának úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, ANNUNAKI urának, TSHKU-nak urai, emlékezzetek!

Szellemek, ZIKU istennőnek ENKI anyjának úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, NINNASU-nak, a számtalan vizek atyánknak urai , emlékezzetek!

Szellemek, NINNUAH nak, ENKI lányának úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, NINNGHIZHIDDA-nak, aki felemeli a Föld arcát, urai, emlékezzetek!

Szellemek, NINNISI ANA, az ég királynőjének úrnői, emlékezzetek!

Szellemek, a tűz urainak és úrnőinek GIBIL-nek, a Föld arcának legmagasabb uralkodója, emlékezzetek!

A világ hét ajtajának szellemei, emlékezzetek!

A világ hét kastélyának szellemei, emlékezzetek!

KHUSBI KURU szellem, NAMMTAR asszonya, emlékezz!

KHITIM KURUKU szellem, óceán lánya, emlékezz!

ÉG SZELLEME, EMLÉKEZZ!

FÖLD SZELLEME, EMLÉKEZZ!

AMANU!

AMANU!

AMANU!

Itt végződik a nagy eskü.