Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Zoneiről és Tulajdonságairól

 

 

 

A csillagok istenei heten vannak. Hét pecsétjük van, melyek mindegyikét használhatjuk a sorban. Hét kapun

keresztül lehet megközelíteni őket, melyek közül sorrendben mindegyik nyitható. Hét színük van, hét anyagi

esszenciájuk, és mindegyik egy bizonyos fok a fény létráján. A kaldeikusok tökéletlenek voltak tudásukban, bár

volt ismeretük a létráról és tudomásuk a formulákról. Mégsem volt birtokukban a kapukon való átkelés formulája

egy kivételével, melyről tilos beszélni.

A kapukon való átkelés a papnak hatalmat és tudást ad hogy használja őket. Ő képessé válik életének dolgait

a korábbinál tökéletesebben ellenőrizni, és sokan elégedettek voltak azzal, hogy csupán az első három kapun

keltek át és azután ott letelepedtek, nem mentek tovább és örvendtek a jótetteknek, melyeket a bevezető szférákban

találtak. De ez rossz, mert nincsenek felvértezve az eljövendő külső támadással szembeni bánásmódra és

népük biztonság után kiált és ő nem fog tovább menni. Ezért fordítsd arcodat a Végső Cél felé, törekedj feléje,

előre a csillagok legtávolabbi kiterjedéséig, bár ez a halálodat jelentheti; mert egy ilyen halál olyan, mint egy áldozat

az isteneknek és jót tesz, mert népeiteket nem felejtik el.

A Hold istene NANNA isten. Ő a Zonei atyja és a legidősebb vándorló. Hosszú szakálla van és egy botot

hord Lapis Lazuliból a tenyerében, birtokában van a vér árapályának titka. Színe az ezüst. Esszenciáját megtaláljuk

az ezüstben , a kámforban és minden olyan dologban, melyek a Hold jelét viselik. Néha SIN-nek nevezik.

Az ő kapuja az első, melyen át fogsz kelni a következő rituálékban. A fény létráján az ő foka ugyancsak ezüstös.

Ez az ő pecsétje, melyet bele kell vésned a fémbe a Hold tizenharmadik napján, amikor dolgozol, de ne legyen

körülötted senki, aki megfigyelhetne a készülődésnél. Ha ez elkészül, he kell csomagolni a legjobb és legfinomabb

selyembe és félre kell tenni addig, amíg csak nem érzed szükségét, és azután, ha a Nap lement, elő kell

venni. A napfény egyetlen sugara sem érintheti a pecsétet, nehogy elveszítse erejét, és egy új pecsétet kelljen

önteni.

NANNA száma a harminc

A Merkúr istene NEBO. Ő egy nagyon öreg szellem, kinek hosszú szakálla

van. Ő a szellemek őrzője és a tudomány tudásának megtartója. Százszarvú

koronát visel és hosszú papi csuhát. Színe a kék. Esszenciája a fémben van,

mely higanyként ismert, és olykor a homokban és a Merkúr jelét viselő dolgokban

is megtaláljuk. Az ő kapuja a második, melyen át fogsz kelni az elkövetkező

rituáléknál. A fények létráján az ő foka kék.

Ez az ő pecsétje, melyet tökéletes pergamenre vagy egy pálmafa széles levelére

kell írnod, ne legyen körülötted senki, aki e tevékenység közben megfigyelhetne.

Ha ez elkészült, a legjobb és legfinomabb selyembe kell csomagolnod, és

félretenned arra az időre, amikor vágyakozni fogsz a pecsétje után és akkor csak elő kell venni, ha fénye

megcsillan az égen. Ez az előkészület legjobb ideje.

NEBO száma a tizenkettes

A Vénusz istennője a jeles királynő INANNA, akit a babilóniaiak ISHTAR-nak

neveztek. Ő a szenvedély, a szerelem és a háború istennője, mely függ jelétől és

megjelenésének idejétől a mennyekben. Egy nagyon szép hölgy képéhen jelenik

meg oroszlánok kíséretéhen, és finom, asztrális módon részesül a Holdistenben

NANNA-ban. Ha ők összhangban vannak egymással - akkor, ha mindkét

planéta kedvezően áll az égen -, mintha két héj futna össze a mennyben,

hogy az istenek édes borát hullajtsa a Földre. Akkor ott nagy az öröm és a vigaszság.

Néha páncélzatban jelenik meg és kiváló harcosként lép fel nővére, a félelmetes

KUR-i királynő, ERESHKIGAL fondorlatai ellen.

INANNA nevével és számával ellátva, egy papnak sem kell félnie az alvilág mélységeibe leereszkedni;

mivel az ő fegyverzetével van felvértezve, azonos az istennővel. Ily módon történt az, hogy leereszkedtem

az utálatos gödrökbe, melyek a földkéreg alatt tátonganak és parancsoltam a démonoknak.

Ő a szerelem istennőjéhez hasonló és minden férfinak előnyös feleséget biztosít, aki ezt így kívánja, és aki

meghozza a helyes áldozatokat.

De tudd meg, hogy INANNA az övét a sajátjaként veszi, és hogy egy férfi - akit ő egyszer kiválasztott

- nem vehet másik feleséget.

Színe a legtisztább fehér. Megnyilvánulása a rézben és a mező legszebb virágaiban egyaránt megtalálható,

valamint a legszomorúbb halálban a csatamezőn, mely e mező legszebb virága.

Kapuja a harmadik, melyen a következő rítusok során átkelsz, és ahol kényszered lesz elidőzni; fordítsd arcodat

az út felé, amely onnan kivezet, mert ez a reád váró cél, különben az istennő kiválaszt. A fénylétrán az ő

foka - az ősidőkben Babilonban és Urban emeltetett - a fehér...

Ez az ő pecsétje, melyet rézbe kell vésned, ha a Vénusz magasan az égben áll, és senki sem figyelhet meg

téged e cselekedetnél. Ha ez elkészül, a legjobb és legfinomabb selyembe kell burkolnod és biztonságos helyre

tenned; és csak akkor veheted onnan elő - de bármikor -, ha a szükség erre késztet.

INANNA száma a tizenöt, és e szám által ismeretes a szabadító tehetség esküiben.

A Napisten SHAMMASH, NANNA fia. Arany trónon ül, koronát visel két

szarvval, egy jogart tart jobb kezében és élete végéig egy lángoló pajzsot, mely

sugarakat küld szét minden irányban. Ő a fény és az élet istene. Színe az

arany. Esszenciáját megtaláljuk az aranyban, minden aranytárgyban és növényben.

Olykor UDDU-nak nevezik. Kapuja a negyedik, melyen átlépsz a

következő rituálékban. A fénylétrán elfoglalt foka arany.

Ez az ő pecsétje, melyet aranyba kell vésned, ha a Nap magasan áll az égen,

és egyedül kell állnod egy hegycsúcson vagy egy sugarakhoz közeli helyen,

mindenesetre egyedül. Ha ez elkészült, a legjobb és legfinomabb selyembe

kell burkolnod és félretenned arra az időre, amikor szükséged van rá.

A SHAMMASH száma a húszas

Mars istene a hatalmas NERGAL. Feje egy férfié, teste egy oroszláné, kardot és cséphadarót

tart kezében. Ő a háború és a hadiszerencse istene. Néha azt hitték róla, hogy

ő az öregek egyik képviselője, mert egy ideig TSHUTHA-ban élt. Színe a sötétvörös.

Esszenciája megtalálható a vasban és minden fegyverben, melyet emberek és állatok

vérének kiontására készítettek. Kapuja az ötödik, melyen át fogsz kelni, ha végigmész

a ZONEIN a következő rituálékon. Foka a fény létráján a vörös.

Ez egy pecsét, melyet egy vaslemezbe kell vésni vagy vérrel papírra írni, amikor a Mars

magasan az égen áll. A legjobb az, ha ez éjszaka, távol az emberi és állati lakóhelyektől

történik, ahol téged sem nem látnak, sem nem hallanak. Ezt először nehéz kendőbe,

azután finom selyembe kell burkolni és elrejteni azokra az időkre, amikor szükség lesz rá. De légy figyelemmel

arra, hogy ne használd túl gyorsan ezt a pecsétet, mert az egy éles kard!

A NERGAL száma a nyolcas

Jupiter istene a mágusok ura MARDUK KURIOS a kétfejű bárddal. MARDUK-ot

atyánk ENKI nemzette, hogy harcoljon az öregek erői ellen, és megnyert egy hatalmas

csatát, legyőzte a Gonosz hadseregét és leigázta az öregek királynőjét. A kígyó

halott, de álmodik. Az idősebb istenek tanácsa MARDUK-nak ötven nevet és erőt

biztosított, melyek hatalmát e napig visszatartja. Színe a bíbor. Esszenciája az ón és a

sárgaréz anyagában van. Kapuja a hatodik, melyet elérsz, ha követed az alább felsorolt

rituálékat. A fény létráján az ő foka a bíbor.

Ez az ő pecsétje, melyet egy ón vagy sárgaréz lemezbe kell vésned, ha a Jupiter megerősödve

áll az égen, mialatt külön esküt teszel mesterünkre, ENKI-re. Ezt ugyanúgy be kell csomagolnod, mint a többit, és felhasználásának idejéig félretenned. Tudd,

hogy MARDUK hatalmas harcosként, hosszú szakállal, kezében lángoló pajzzsal jelenik

meg. Íjat és tegezt hord nyilakkal, és az égen lovagol, hogy őrködjön. Légy tekintettel

arra, hogy csak a legszörnyűbb körülmények között hívd segítségül, mert nagyon

erőszakos és haragja ádáz. Ha a Jupiter csillagának erőit igényled, egy mértékletesebb

erőt hívjál helyette, melyek a következő oldalakon vannak felsorolva, és azok biztosan

eljönnek.

MARDUK száma a tízes

A Szaturnusz istene a NINIB, akit ADAR-nak is neveznek, a vadászok és az erő istene. Szarvas koronával

és hosszú karddal jelenik meg; oroszlánbundát visel. Ő az utolsó Zonei a félelmetes IGIGI

előtt. Színe a mélyfekete. Esszenciáját ólomban és a tűz elégett hamujában, valamint a halál dolgaiban

és az előidőben lehet megtalálni. Jelképe a szarvasagancs. Kapuja az utolsó, melyhez a következő rituálékban

eljutsz. A fénylétrán az ő foka fekete.

Ez az ő pecsétje, melyet egy ólomlemezbe vagy tálba kell belevésned, melyet

jól el kell rejtened a profánok szemei elől. A többihez hasonlóan jól be kell csomagolnod

és félretenned, míg szükség nem lesz a használatára. Sosem szabad

elővenni, ha a Nap az égen áll, csak akkor, miután leszállt az éj és befeketedett

a Föld, mert NINIB ismeri a legjobban a démonok útjait, akik körbeosonnak

az árnyékban, és áldozatokat szemlélnek. Ő ismeri az öregek területeit, tisztelőik

gyakorlatait és a kapuk helyét a legjobban. Birodalma az éjszaka.

Száma a négyes, mint a négy égtáj a Földön