Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Őrzők esküje

 

Ez az őrzők esküjéről szóló könyv, a formulákról, ahogy ezt ENKI-től, az írótól, mesterünktől és minden

mágia urától kaptam. Körültekintőnek kell lenni, nehogy fellázadjon ez a szellem a pap ellen, és e célból egy

tiszta és új tálban előkészítő áldozatot kell hozni. A vannak beírva a megfelelő pecsétek, ezek a szikla három be

vésett jele, melyekről kezdetben szóltam.

Finom palavesszővel vagy tűvel kell bevésni őket, vagy sötét tintával

rájuk írni. Az áldozatnak friss kenyérből, píniagyantából és

olierigosfűből kell állnia. Ezeket el kell égetni az új tálban, és az

őrző kardja a bevésett pecséttel kéznél van, mert az őrző esküjének

idejekor be kell rakni és el kell távolítani, ha megkapta az engedélyt

erre.

Az őrző az emberektől különböző fajból származik és az istenektől is különbözőből, és azt mesélik, hogy

KINGU-val és hordáival volt együtt a világok közötti háború idején, de kielégületlen maradt és MARDUK Úr

seregéhez csatlakozott. Ezért bölcs dolog megesketni őt a Három Nagy Őrző nevében, akik a konfrontáció

előtt léteztek, és az őrzőtől és annak fajától származnak; és ezek hárman ANU, ENLIL és a Mágikus Vizek

mestere ENKI. Ezen okból hívják őket a három őrzőnek, MASS SSARATI, és az őrző MASS SSARATU

vagy KIA MASS SSARATU.

És az őrző néha nagy, dühös kutyaként jelenik meg, mely a kapu vagy a kör körül járkál, és elűzi az

idimmukat, akik mindig a falak körül ólálkodnak áldozatra várva. Az őrző néha nagy és nemes szellemként jelenik

meg, aki egy lángoló kardot tart magasra, amelytől még az idősebb istenek is megijednek.

És néha simára borotvált férfiként jelenik meg az őrző, hosszú csuhában, örökké mereven bámuló szemekkel.

És az őrzők ura - azt mondják - az IGIGI sivatagjaiban lakik, és csak az idimmut vigyázza és soha nem

emeli fel a kardot ellene vagy küzdi le őt, hacsak nem hoznak az öreg istenek olyan határozatot a tanácsukban,

mint a Hét Dicsőséges APHKHALLU.

És olykor ellenfélként jelenik meg az őrző, készen a papot elnyelni, aki esküiben tévedett vagy elhagyta az áldozatot,

vagy a megállapodással ellentétesen cselekedett; és e cselekvésekért a hallgató faj Öreg Isteneinek nem tiltható meg,

hogy követeljék az emléküket. És azt mondják, hogy e fajból néhányan az öregekre várva fekszenek, hogy ezek még

egyszer uralják a kozmoszt úgy, hogy maguk tartják jobb kezüket esküre, és hogy azok féktelenek, ezt meséljük el.

 

Az előkészítő eskü

 

Ha elérkezett az idő az őrző megidézésére az első alkalommal, hívásod helyének tisztának kell lennie és búzalisztből

kell vonni egy kétszeres kört. Ne legyen ott oltár, csak az új tál a három rárajzolt pecséttel. A tűz esküjét

kell letenni és az áldozatokat rászórni az égő tálra. A tálat most már AGA MASS SSARATU-nak kell nevezik

és semmilyen más célra nem használható, csak az őrző megidézésére.

A tálat a körök közé észak-keleti irányban kell elhelyezni. Reverendádnak és fejfedődnek is feketének kell

lennie. A kardnak kéznél kell lennie, de még nem a talajban.

Az éjszaka legsötétebb órájának kell lennie.

Nem lehet fény AGA MASS SSARATU fényén kívül. A három esküjét le kell tenni, ezek pedig:

ISS MASS SSARATI SHA MUSHI LIPSHURU RUHISHA LIMNUTI!

IZIZANTIMMA ILANI RABUTI SHIMA YA DABABI!

DINI DINA ALAKTI LIMDA!

ALSI KU NUSHI ILANI MUSHITI!

IA MASS SSARATI ISS MASS SSARATI BA IDS MASS SSARATU!

És ezt a különleges esküt bármikor el lehet végezni, ha a pap veszélyben érzi magát, legyen az életének vagy

szellemének veszélye; és a Három Őrző és az Egy Őrző segítségére sietnek majd.

Ha ez elhangzik, a kardot az IDS MASS SSARATU szavaknál az AGA MASS SSARATU után erőszakkal

a földbe kell vágni. És az őrző megjelenik az utasításokért, melyeket a papnak kell adnia neki.

 

Az őrző szokásos esküje

 

Ezt az esküt egy ceremónia folyamán kell elvégezni, ha szükséges megidézni az őrzőt, hogy ő a külső területek

és a kör vagy a kapu határainál álljon. A kardot, mint az előbb a földbe kell vágni, méghozzá az észak-keleti

részbe, bár az AGA MASS SSARATU nem szükséges.

Hacsak nem áldoztál őrződnek egy Hold időtartama alatt, mely esetben szükségessé válik, újból áldozni neki,

legyen az ebben a ceremóniában vagy egy másikban azt megelőzőleg.

 

Emeld fel INANNA hívó réztőrét és tiszta hangon kiálts fel, legyen az hangos vagy halk:

IA MASS SSARATU! Megesketlek GIRRA tüzével,

Az Elsüllyedt Warloorni fátylaival,

És SHAMMASH fényeivel.

Magam elé hívlak ide, látható árnyékban,

Észlelhető alakban, e Szent Körbe (N. N.), e szent kapuját őrizni és védeni.

Hívjon ő Kimondhatatlan Nevekkel, megismerhetetlen számmal,

Melyet férfi még nem látott,

Melyet még mérce nem mért,

Akit még nem hívott varázsló,

Téged ide!

Emelkedj fel, ANU-va1 hívlak elő!

Emelkedj fel, ENLIL-el hívlak elő!

Emelkedj fel, ENKI-vel hívlak elő!

Hagyj fel EGURRA alvójának lenni!

Hagyj fel, KUR hegyei között észrevétlenül feküdni!

Emelkedj fel a régi Holocarust bűneiből!

Emelkedj föl NARR MARRATU régi mélységeiből!

Gyere elő ANU által!

Gyere elő ENLIL által!

Gyere elő ENKI által!

A paktum nevében jöjj és emelkedj fel előttem!

 

IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU!

IA MASS SSARATU ZI KIA KANPA!

BARRGOLOMOLONETH KIA!

SHTAH!

E helyen biztosan jönni fog az őrző és addig áll a kapun vagy a körön kívül, a pap balkezének ütése által a

kard markolatára, amíg ő a BARRA MASS SSARATU! BARRA! formulát kimondja, ezzel megadják az engedélyt

a távozásra.

Nem hagyhatod el szent helyeidet, amíg az őrző nem kap engedélyt, különben elnyel téged. Ilyenek a törvények.

És ő nem törődik azzal, hogy kire vigyáz, csak a papnak való engedelmességgel.