Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Urilia-írás

 

I.

Az itt következő írás Uriliáé, a Féreg könyve. Azokat a

formulákat tartalmazza, melyekkel azok, akik a pusztítást

okozzák, elvégzik rítusaikat. Ez a félrevezetők imája, azoké,

akik a háttérben vannak, a KÁOSZ, a legöregebb gonosz vak

ördögeként.

Ezeket az esküket az elrejtőzött papok mondták és azon hatalmak teremtményei, akik az idősebb és a hét

erő, MARDUK és ENKI támogatásával, IGIGI egész csapatával legyőzettek, a harcosok az öreg kígyó ellen,

az öreg féreg ellen, TIAMAT, Abyssos ellen, KUTULU is, akit halott istennek neveznek, megöletve ENKI

dühe és mágiája által, melyek nem fekszenek ott holtan, hanem álmodnak; ő, a titkos pap, a fekete rítusok beavatottja,

ő, kinek neve örökre beleíratik a CHAOS-könyvébe, előhívható, ha tudjuk, hogyan kell ezt csinálni.

Ezeket a szavakat egyetlen embernek sem szabad megmutatni, különben ENKI átka száll rád!

Ezek azok a szavak:

IA

IA

IA

IO

IO

IO

 

Az istenek istene vagyok.

Én vagyok a sötétség ura és a mágia mestere.

Én vagyok az erő és a tudás.

Minden dolgok előtt voltam.

 

ANU és IGIGI előtt voltam.

ANU és ANNUNNAKI előtt voltam.

A hét SHURUPPAKI előtt voltam.

Minden dolgok előtt voltam.

 

ENKI és SHAMMASH előtt voltam.

Minden dolgok előtt voltam.

 

NINNURSAK és ENKI táblája előtt voltam.

Minden dolgok előtt voltam.

 

INANNA és ISHTAR előtt voltam.

NANNA és UDDU előtt voltam.

ENDUKUGGA és NINDUKUGGA előtt voltam.

ERESHKIGAL előtt voltam.

Minden dolgok előtt voltam.

 

ELŐTTEM nem volt semmi, amit csináltak.

Én voltam minden isten előtt.

Én voltam minden nap előtt.

Én voltam az emberek és az emberek legendái előtt.

 

Én vagyok az ÖREG.

 

Nyughelyemet senki sem keresheti.

Fogadom az éjszaka Napját és a nappal Holdját.

Fogadom a vándor áldozatát.

A nyugat hegyei befednek.

Én vagyok a NAPOK ÖREGE.

ABSU voltam.

NAR MARRATU voltam.

 

ANU voltam.

KIA voltam.

Minden dolgok előtt voltam.

IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SCHA XUL!

IA! IA! IA UTUKKU XUL!

IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL!

IA KINGU! IA AZBUL! IA AZUABUA! IA XAZTUR IA HUBBUR!

IA! IA! IA

BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA!

KAHKTAKNTAMON IAS!

 

II. A borzalmak

 

Az öregek szörnyű ivadékai előhívhatók a papok által; ezeket az ivadékokat hívni lehet és esküt tenni rájuk, hogy

elvégezzék azokat a feladatokat, melyeket a pap templomában szükségesnek ítél. Ezeket időtlen időkkel ezelőtt

nemzették, KINGU vérében laktak; és MARDUK nem tudta őket teljesen kizárni. Ők országunkban élnek és generációink

mellett, bár nem láthatóak. Ezt Babylon papjai is tanították, akik azt az utasítást adták, hogy ezeket a

formulákat soha senki előtt ne fedjük fel, aki nincs beavatva útjainkba, mert ilyet tenni a legszörnyűbb hiba lenne.

Bár a kapun kívül laknak, megidézhetők, amikor MARDUK nem éber és alszik, azokon a napokon, amikor

nincs ereje, amikor a Nagymedve farkán lóg és az év négy negyedekor, melyet aszerint mérnek és az e szögek közötti

terekhez. E napokon TIAMAT anya nyugtalan, KUTULU testét a föld alatt rázza és mesterünk ENKI is retteg.

Azután készítsd elő TIAMAT héját, DUR-t INDUR-ból, az elveszített héjat, a bölcsek szétvert héját és

hívd közben FIRIK-et GID-től és SHAKUGUKU úrnőt, a medence királynőjét. Idézd újra IA ADU EN I

esküjét és csinálj benne tüzet és hívd GIBIL-t a maga módján.

Ha a tűz fellángolt és megvolt az eskü, emeld fel tőrödet és hívd NINKHARSAG, a démonok királynőjének

és NINKASZI, a szarvaskirálynőnek, és NINNGHIZHIDDA, a mágikus bot királynőjének támogatását a

megfelelő módon. És ha ezt végrehajtottad és elvégezted a helyes áldozatot, kezdheted az ivadékok megidézését,

amelyre vágysz, ha kinyitottad a kaput.

Ne nyisd ki a kaput azon a megadott időn kívül, melyet a nyitáskor megadsz, hogy az TIAMAT

órájának eltelte után egy szempillantásra maradjon nyitva.

Különben Abyssos rátör a Földre és a holtak feltámadnak, hogy elnyeljék az élőket, mert így van ez megírva:

Ráveszem a holtakat arra, hogy feltámadjanak, hogy elnyeljék az élőket; hatalmat adok a holtaknak

az élők felett, hogy számban felülmúlják az élőket.

Miután végrehajtottad a szükséges dolgokat, megidézted a szellemet, megbíztad a feladattal, meghatároztad

az ajtó bezárásának és a szellem visszatérésének idejét, és a megidézés helyét nem hagyhatod el, hanem ott kell

maradnod a szellem visszatéréséig és a kapu bezárásáig.

A borzalmak ura HUMWAWA a déli szelektől, kinek arca az állatok és emberek beavatottjainak tömege.

Lehelete bűzlő és semmilyen jó illat vagy tömjén nem tudja elüldözni azt onnan, ha HUMWAWA ott volt.

HUMWAWA mindazoknak sötét angyala, melyek kiválasztódtak és mindazoké, melyek megkeserednek. És

mivel minden dolognak eljön az ideje, mivel elmúlnak és feloldódnak, így HUMWAWA az ura mindazok jövőjének,

akik a Földön járnak, és minden egyes ember jövője látható, ha ennek az angyalnak az arcába nézünk, és

vigyázzunk, hogy ne lélegezzük be ezt a a szörnyű szagot, mert az a halálé.

Ez az a jel, amelyről felismerheted HUMWAWA-t:

 

És ha HUMWAWA megjelenik a papnak, nem lesz-e ott a félelmetes PAZUZU is? Minden láz és kór ura,

vicsorgó sötét angyal négy szárnnyal, szarvakkal, rothadó genitáliákkal, mely miatt az éles fogakon keresztül a

fájdalomtól üvölt az APHKHALLU áldott városainak országai felett, amikor a Nap magasan áll, és ha a Hold

az égen áll; örvénylő homokkal és széllel, mint az üres csöndben; és az egy alkalmas mágus, aki elűzheti

PAZUZU-t, ha egyszer kezét egy emberre tette, mert PAZUZU elragadja őt a halálig.

Tudd meg, hogy HUMWAWA és PAZUZU testvérek. HUMWAWA kettőjük közül az idősebb, aki egy nyugodt,

suttogó szélen lovagol és saját magáénak tartja a nyája és e jelnél felismered, hogy eljön PAZUZU.

 

Az istenek és a borzalom szellemei közül nem származhat haszon vagy nyereség abból, ha AZAGTHOTH-

ot hívjuk, mert biztosan őrült. A csatában vakult meg, a KÁOSZ ura, és a pap kevés hasznát találja.

Ő túl hatalmas, hogy egyszer hívják és ellenőrizzék és vad harcot folytat, amíg visszaküldik a kapun keresztül,

ezért csak egy erős és alkalmas mágus hívhatja elő.

Ez okból jelét itt nem adjuk meg.

A borzalom istenei és szellemei közül KUTULU egyedül nem hívható, mert ő az alvó úr. A mágus nem

reménykedhet abban, hogy hatalmat szerezhet felette, de lehet tisztelni és a megfelelő áldozatokat meghozni

érte, így megóv téged, amikor a földre száll. És az áldozat ideje ugyanaz, mint MARDUK álmáé, és ez akkor

van, amikor a nagy KUTULU megmozdul. És ő a Föld tüze és minden mágia hatalma. Ha egyesül az ég borzalmaival,

TIAMAT uralkodik majd újra a Földön.

Van négy térszellem, a szél hátán jönnek elő, ők a szél és a tűz dolgai. Az első északról jön és USTUR-nak

hívják, emberi alakja van. Ő a négy közül a legidősebb és a világ nagy ura.

A második keletről jön, SED-nek hívják, bika alakja van, de emberi arccal és nagyon hatalmas.

A harmadik délről jön és LAMAS-nak hívják; oroszlán formája van, de emberi fejjel és a láng, valamint a

rekkenő szél dolgait kormányozza.

A negyedik nyugatról jön és NATTIG-nak hívják, sas formája van, de emberi testtel és sas arccal, szárnnyal

és karommal. Ez a sas a tengerből jön és nagyon titokzatos.

 

Nuzkutól, Ururól jönnek és nem várnak, mindig ott vannak és minden évszakban vándorokat fogadnak.

SED ideje a nagy éjszakáé, amikor megölik a medvét és ez AIRU hónapban van. LAMAS évszaka ABU hónapja

és NATTIGARAHSHAMMA-ban és végül USTUR-tól SHABATU-ban. Ezek a négy tér és évszakaik

négy szellemei; a Napok terei között laknak és nem tőlünk valók, hanem ahogy a csillagok - ahogy mondják

-, magától IGIGI-től, bár ez nem teljesen ismert.

Ahhoz, hogy ezeket és más démonokat előhívjunk, AGLAOPHOTIS növényt kell egy új héjban elégetni és

az esküket érthetően idézni. Ezt a gonosz idők alatt, éjszaka kell megtenni:

AKHKHARU is előhívható, aki kiszívja az ember vérét, mert ő ember akar lenni és azt kell vennie,

melyet MARDUK az ember teremtéséhez használt: KINGU vérét. De AKHKHARU soha nem lesz ember.

És AKHKHARU előhívható, ha jele ismert

 

És LALASSU hívható, akik az emberek helyeit keresik fel és arra vágynak, hogy emberek legyenek De nem

szabad velük beszélni, hogy a pap ne fertőződjön meg az őrülettől és ne váljék eleven LALASSU-vá, akit meg

kell ölni és szellemét kiűzni, mert gonosz és félelmet okoz, semmi jó nem származhat tőle. LALARTU-hoz

hasonlít, aki ugyanabból a családból származik, csakhogy LALARTU egykor élt és most fogoly a világok között

és bebocsátást keres az egyikbe vagy a másikba. És a belépés ebbe nem engedhető m neki, mert beteges hajlamú

és megöli az anyákat a szülésnél, mint LAMMASHTA, a betegség és nyomor királynője.

És azok a jelek, melyekkel előhívják őket, ezek, ha a papnak szüksége van rájuk - de tudd, hogy ez nem helyes.

És tudd, hogy ENKI MINU-ja hatalmas ezek felett és a démoni karakterek minden munkái ellen valók, és

közülük hányan ezért megbocsátók. Ezért kell őt állandóan elrejteni.

Tudd, hogy GELAL és LILIT gyorsan jönnek, ha hívjuk őket és megtámadják az emberek ágyásait, hogy az

élet vizét és az élet étkét elrabolják, hogy meggyorsítsák a halált, de fáradozásaik hiábavalók, mert nincsenek

birtokában a formulának. A papnak azonban ez megvan, és az élet vize és az élet étke általuk elhozható neki, ha

hívná őket. De neki sokakat kell hívnia, mert a Hold egy tizedének elmúlása után az elemek halottak.

És GELAL behatol az asszony ágyába és LILIT a férfi ágyába. Ezekből a kísértésekből néha gonosz lények

születnek, mert GELAL gyermekei az öregek természetes munkásai és megvannak a szellemeik; és hozzájuk

hasonlítanak LILIT gyermekei, akik bár titkos helyeken, melyet az ember nem vesz észre, születnek meg és

érettségük előtt nem mennek az emberek közé.

És GELAL a szélen lovagol, miközben LIILIT gyakran a vízen jön oda. Ezért kell a rítusoknál folyóvizet

használni, annak tisztasága miatt.

És XASTUR egy romlott démon, aki alvó embereket öl és elnyel mindent, amit csak akar. Róla többet nem

kell szólni, mert az nem helyes. De tudd, hogy TIAMAT tisztelői jól ismerik őt és az öregek kedvelik.

 

Tudd meg továbbá, hogy e gonosz légiói megszámlálhatatlanok és minden oldalra, helyre odaérnek; bár nem

látni őket, kivéve bizonyos időkben és bizonyos személyek által. És az idők a fent említettek és a személyek ismeretlenek,

de ki ismerheti XASTUR-t?

De a halottak állandóan előhívhatók és sokszor eljönnek, egyesek azonban makacsok és maradni akarnak,

ahol vannak és nem akarnak feltámadni, csak a pap fáradozásai által, akinek van ereje - mint ISHTAR-nak -

ezen és más helyeken. A halottakat négy irányban kell hívni és a négy teremben, mert mivel ő nem tudja, hol

vannak, a papnak óvatosnak kell lenni és ügyelni arra, hogy mindenütt hívja, mert a szellem akár repülhet is.

Egy halott isten szintén megidézhető és az arra való formula az alábbi. Tisztán és hangosan kell kimondani,

különben az isten szelleme elnyelhet téged, mert ott sem étel sem ital nincs, ahol ők találhatók.

Őt egy ablaktalan, titkos helyen kell hívni vagy egy helységben egy ablakkal, amely az északi falon

található. Az egyetlen fény egy olyan lámpáé lehet, amely az oltáron van, de az lehet régi is, ahogy az

oltár is, mivel ez a kor és az öregek rítusa, akik nem törődnek a dolgok korával.

Az oltár legyen egy nagy sziklából, mely a földre van helyezve és egy, az isten lényéhez mért áldozatot kell

odavinni. Az idézés idején ABSU vizei tajtékzanak és KUTULU forog, de idő előtt nem támad fel.

A halott isten esküje pedig ez:

Nyissa ki NAMMTAR szemeimet, hogy... lássam!

Nyissa ki NAMMTAR a füleimet, hogy... lássam!

Nyissa ki NAMMTAR az orromat, hogy érezhessem... közeledtét!

Nyissa ki NAMMTAR a számat, hogy hallják hangomat a Föld távoli vidékein!

Erősítsd meg NAMMTAR jobb kezemet, hogy uralmam alatt tartsam ... halottját, hogy hatalmam alatt tartsam őt!

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!

Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!

Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!

Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!

Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!

Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!

Hívom szemeidet, hogy lássam botom fényességégét, mely teli van az élet tüzével!

 

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!

Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!

Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!

Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!

Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!

A Föld négy oszlopánál, melyek az eget tartják,

Szembeszállok mindenkivel; aki ártani akar nekem!

Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!

Hívlak téged és füleidet, hogy érzékeld atyádon kívül,

A legöregebben azok közül, akik a kort ismerik,

A soha ki nem mondott szót.

A szó, amely köt és parancsol, az én szavam!

IA! IA! IA! NNGI BANNA BARRA IA!

IARRUGISCHGARRAGNARAB!

 

Esküszöm rád, ó istenek ősatyja!

Téged hívlak sötétség teremtménye, a sötétség műveivel!

Téged hívlak gyűlölet teremtménye, a gyűlölet műveivel!

Téged hívlak sivatag teremtménye, a sivatag műveivel!

Téged hívlak fájdalom teremtménye, a fájdalom műveivel!

Téged hívlak és hívlak a sötétségbéli otthonodból!

Felébresztelek téged nyughelyedből a Föld mélységében!

 

 

Támadjanak fel a halottak!

Támadjanak fel a halottak és szagolják a tömjént!

 

Ezt még egyszer el kell mondani, és ha az isten nem jelenik meg, ne ragaszkodj ahhoz, hanem nyugodtan

fejezd be a rítust, mert ez azt jelenti, hogy máshová hívták vagy olyan munkával van elfoglalva, melyet nem kellene

zavarni.

És ha kitetted a kenyeret a holtnak étkül, emlékezz arra, hogy mézet locsolj rá, mert ez tetszik az istennőnek,

akit senki sem tisztel, aki éjszaka az utcán tévelyeg, üvöltő kutyák és síró gyerekek között, mert az ő idején

egy nagy templomot emeltek és gyermekáldozatokat mutattak be, hogy megvédjék a várost a kint lakozó

ellenséggel szemben. Az így meggyilkolt gyermekek száma megszámlálhatatlan és ismeretlen. Ő megmentett egy

várost, melyet később bevettek, amikor az emberek nem áldozták többé gyermekeiket: És amikor újra elkezdték

azt a támadás idején, az istennő elfordult tőlük és elmenekült a templomból és a város nincs többé. Az istennő

neve többé nem ismeretes. A gyermekeket nyugtalanná teszi, hogy azok sírnak; ez az oka annak, hogy önts mézet

a szent kenyérre mert írva vagyon,

Holtak kultuszának kenyerét eszem az ő helyén,

Az előkészített udvarban;

A holtak kultuszának vizét iszom az ő helyén.

Egy királynő vagyok, aki idegenné vált a városokban,

Ő, aki egy elsüllyedt csónakból jön elő a mélyből,

Én vagyok.

Én vagyok a szűzies istennő,

Városom ellensége,

Idegenek az utcámban

MUSIGAMENNA URUMA BUR ME YENSULAMU GIRME EN!

Ó szellem, ki ért téged ? Ki fog fel téged?

 

Itt következik az öregek két esküje, melyek az éjszaka varázslóinak ismerősek, azoknak, akik képeket készítenek és

azokat más eszközök segítségével elégetik a holdfényben. Tiltott füveket égetnek és szörnyű bajt okoznak, szavaikat

sosem írják le, ezt mondják. Ezek itt azonban azok; ezek az üresség és a sötétség imái, melyek elrabolják a szellemet.

Himnusz az ÖREGEKHEZ

Ott fekszenek a nagy öregek.

A lakatok leestek de a zárak zárva vannak.

A tömegek nyugodtak és az emberek is.

 

Az ország idősebb istenei,

Az ország idősebb istennői,

SHAMMASH,

SIN,

ADAR,

ISHTAR,

Aludni mentek az égen.

Nem mondanak ítéleteket.

Nem döntenek el semmit.

Az éjszaka el van fátyolozva.

A templom és a legszentebb helyek nyugodtak és sötétek.

Az igazság bírója,

Az atyátlanok atyja,

SHAMMASH,

Hálószobájába ment.

Ó ÖREG!

Éjszaka istenei!

AZABUA!

IAK SAKKAK!

KUTULU!

NINNGHIZHIDDA!

Ó világító GIBIL!

Ó harcos, GIRRA!

A hét erő hét csillaga!

Észak örökké fénylő csillaga!