Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beavatott szint

Általános varázslatok

Varázstörés

A varázslat szövegének elmondásával és a megfelelő komponensek felhasználásával az alkalmazó megszüntethet egy általa kijelölt aktív varázslatot. Visszamenőleg nem semlegesíti a hatást. A Varázstörés által megzavart mágikus minták miatt a varázshasználó a varázslat alkalmazása után fél óráig semmilyen varázslatot nem képes létrehozni.

 

Fogj egy-egy marék fehér port mindkét kezedbe, kulcsold össze két kezed magad előtt, és ahogy a por kifolyik kezeid közül, koncentrálj a megtörendő varázslatra, és amint az utolsó porszem is kifolyt, lökd ki a kezed előre, tenyeredet a varázslat középpontja felé, miközben így kiáltasz: „Varázstörés!”

Papi irányzat

Amia könnye

A varázslatkomponensek felhasználása után egy rövid szertartás keretében a pap feltámaszthat egy frissen elhunyt karaktert (aki még nem kezdte meg a töltési idejét), sebpontjainak számát maximumra növelve.

 

Állj a holttest mellé, ha nem hanyat fekszik fordísd át. Fehér porral vonj köré egy kört, melybe mind te, mind a holttest belefértek. Térdelj a test mellé, majd tedd a kezed a homlokára és a hasára. Nyugtasd meg az elméd, hogy az istenek fohászod lényegét halják meg. Majd kezd megimád az ősistenhez: „Nikhalan figyelmezz! Ezt a leket nem engedem elvinned! Amia által nem éritheted!” Ezután nézz fel az égre, és emeld két kezed a magasba, mintha egy kis gömböt fognál meg a levegőben, amit lassan leeresztesz, és a holttestre helyezed, végül szólj így: „Az Istennő hatalmánál fogva visszaadom életed, mi idő előtt elvétetett. Kelj fel, s élj tovább békességben”.

Aeolus szava

A varázslat csak templomon belül vagy Hármak szentélynél alkalmazható. A varázslat alanyának a helyszínen tartózkodása alatt hamis szó nem hagyhatja el a száját. Egy pap egyszerre csak egy célpontra alkalmazhatja Aeolus Szavát. A Kígyónyelv teljes védettséget nyújt ellene.

 

A szentélyen belül nézz a célpont szemébe, és határozottan így szólj: „Szent földön még a démoni sem hazudhat, felelj hát nekem igazat.”

Hrodvir vértezete

A szertartást templomban vagy szentélynél kell végrehajtani, minél több hívő szeme láttára. Végrehajtása után a megcélzott vértezet a következő csata erejéig rúnavértnek számít, azaz amennyiben a vértet egy nem-mágikus fegyver találja el, teljesen semlegesíti a sebzését, a csata után pedig ismét „hagyományos” vértként funkcionál. A varázslat egyfajta mellékhatása, hogy amíg aktív, a vértezet viselőjére a félelmet és rettegést okozó varázslatok hatástalanok. Egy pap egyszerre legfeljebb egy Hrodvir Vértezetét tarthat fenn.

 

Az istentisztelet végén szólítsd a kiválasztottat, kit a klérus arra jelölt ki, hogy az Acélisten vértezetét viselje. Eskesd fel arra, hogy újonnan szerzett erejét csak az igazság védelmében használja, és sose fordítja gonosz vagy önző célokra. A varázs erejének megkötéséhez egy-egy hosszú, vörös szalagot kell a vértezet két oldalára (lehetőleg a vállrészre) kötni. Az első szalag megkötésekor szólj így: „Hrodvir acélozza meg tested, hogy vitézül kiállhass a sötétséggel szemben!” A második szalag megkötésekor pedig ezt mondd: „Hrodvir acélozza meg lelked, hogy a gonosztól megriadnod sose kelljen!”. Eközben egy segéded vessen egy rúnakövet az oltár parázstartójába, és ahogy elég, a páncél viselője a következőt szólja: „Magasságos Hrodvir, ragyogjon be fényed! Hrodvir! Segíts, hogy az igazat terjesszem!”, az utolsó két mondatot már szinte kiabálva, hogy az egekben is hallatszódjék. Erre minden jelenlevő, hívekkel és papokkal együtt, kiáltson fel így: „Úgy legyen!”

Arassur dicsősége

Ez a nagyhatalmú varázslat naponta csak egyszer használható. Ekkor a helyszínen mindenkinek félbe kell hagynia azt, amit éppen csinál, és meg kell hallgatniuk a pap mondandóját. A varázslat nem használható rituálék félbeszakítására.

 

Nézz fel az égre, keresd tekinteteddel Arassur fényét, és ha szemed nem is, lelked látni fogja. Emeld ekkor magasba a szent szimbólumod, és határozott hangon így kiálts: „Arassur nevében, figyelmezzetek rám!”

Varázslói irányzat

Mentális Uralom

A leghatalmasabb mentális varázslat. Az alkalmazónak legalább tíz percet kell eltöltenie kettesben az áldozattal, közben folyamatosan beszélgetve, majd végrehajtania a varázslatot. Sikeres alkalmazása esetén az áldozat a következő órára elveszti a saját akaratát, és követi a varázsló bármilyen utasítását. Más Beavatottakra, legyenek akármilyen irányzatból, illetve Vasakaratú karakterekre hatástalan. Egy varázsló egyszerre csak egy személyt tarthat Mentális Uralom alatt, és ugyanazon személyt legfeljebb naponta egyszer, ráadásul a Mentális Uralom fenntartása annyira megterhelő, hogy amíg a varázsló aktívan tartja, más varázslat alkalmazására képtelen.

 

Miközben nyugodt körülmények közt beszédbe elegyedtél áldozatoddal, lassan hangold rá elméd a mentális hullámaira. Ez körülbelül tíz percet vesz igénybe, ezután egy, sík felületre egyik kezed mutatóujjával rajzolj egy Uruz és egy Ansuz rúnát az Őserő áramlásának megnyitásáért, majd egy Gebo rúnát a kapcsolat létrehozásáért, végül húzz ezek köré egy kört az egység megteremtéséért, majd ugyanezen kezed helyezd célpontod vállára vagy homlokára, és így szólj: „Akaratom a te akaratod”.

A Sebezhetetlenség Gömbje

A mágiahasználók önvédelmi képességeinek utolsó védvonala. Viszonylag gyorsan bevethető varázslat, de komponenseket igényel, és a varázshasználót is mozgásképtelenné teszi a hatóidőre. A varázsló megáll összezárt bokával, két kezét oldalra nyújtja ki, tenyérrel kifelé, és amíg tartja ezt a pozíciót, védetté válik minden közelharci és hajítófegyveres támadással szemben, és három lépésnél jobban megközelíteni sem lehet.

 

Egyik kezed mutatóujjával húzz a levegőbe egy Algiz rúnát, miközben így szólsz: „Nem érinthettek!” majd vedd fel a megfelelő testhelyzetet, és a varázs kifejti a hatását, az Őserőből alkotott gömbhálót fegyver s dobott tárgy nem fogja, de vigyázz, mert a nyílvesszők könnyedén átcsúszhatnak a résein.

Rúnamágia

Ezt a szintet elérve a Varázslók képesek átlátni a világot átjáró energiák szerkezetét, melyeket a régi korok mágusai rúnakövekbe kötöttek meg. Ezeket a rúnákat megtalálva, a megfelelő formulát tartalmazó tekercset birtokolva, és a megfelelő rúnasort ismerve a Beavatott varázslók képesek a rúnák erejét az arra méltó tárgyakba megkötni, ezáltal igazi mágikus tárgyakat létrehozva. A varázslat csak előzetes szervezői egyeztetéssel hozható létre, egyrészt a tárgykártya kiadása miatt, másrészt a tárgy „méltóságát” (megfelelően igényes kinézet) eldöntendő.

 

Helyezkedj el meditációs testhelyzetben, legyen előtted egy megfelelő méretű tűz, vagy parázstartó, miközben a rúnázandó tárgyat kezed ügyében tartod. Vedd kezedbe a szükséges rúnákat, és helyezd magad elé olyan sorrendben, ahogy az a rúnatekercsen szerepel. Sorban emeld fel a rúnákat az ég felé, érintsd őket a rúnázandó tárgyhoz, mondd ki a rúna nevét, és a hozzá tartozó formulát, majd vesd a szertartási tűzbe. Utoljára, amint elégnek a rúnakövek, kiáltsd az ég felé a rúnák neveit, majd ragadd meg a tárgyat, és mutasd fel az ég felé, amint újra a rúnák nevéből álló sort kiáltod.

Homonkulusz Teremtése

A varázsló megalkot egy mesterséges testet, majd egy névtelen, primitív formában létező őselemi szellemet idéz meg bele, hogy a varázslót szolgálja. A varázslathoz az őselemi szellemet megidéző formula pontos ismeretén túl, egy hosszú szertartás, valamint egy önkéntes játékos szükséges, aki vállalja, hogy felveszi a homonkulusz szerepét. Ezt az önkéntest minél jobban el kell változtatni festéssel, sminkkel és rúnákkal, hogy látszódjon, nem természetes eredetű személy. A varázslat hatóidejére elveszti a saját karakterét, és egy teljesen másik karaktert (az őselemi szellemet és azon keresztül a homonkuluszt) fogja alakítani (a saját karaktere inben addig valahol meghúzódott). Az őselemi szellem primitív ösztönlény, nincs saját tudata, mindenben a varázsló szavának engedelmeskedik. A homonkulusz csak közelharci fegyvereket forgat, öt sebpontja van, nem érzi a fájdalmat (csak nulla vagy az alatti sebponton esik össze, de akkor meg is hal), és bárhol találják el, sebződése mindig eggyel kevesebb (mintha vértet hordana). Ez a bónusz nem halmozható a vértek adta bónusszal. A varázslat a homonkulusz halálával szűnik meg, ekkor normál töltés után újra a saját karakterével folytathatja a játékot.

 

Első lépésként meg kell alkotnod a homonkulusz testét, miközben két füstölő között helyezkedtek el. Miután elkészítetted, írd fel a homlokára a Fehu rúnát, hogy stabilizálja a test mintázatát, az Isa-t, hogy helyet adj az élet princípiumának, és végül a Mannaz-t, hogy az emberformájú test egységét megteremthesd. Minden egyes rúna felírásakor szólítsd nevén a rúnát, és mondd fennhangon a felrajzolásának célját. Ezután csak a befejező lépés van hátra, melynek során szólítod az őselemi szellemet a következő módon: Vonj a homonkulusz teste köré fehér porból egy kört, és kezdd el kántálni az őselemi szellemet megidéző formulát, kezedet az ég felé emelve. Amint befejezted, érintsd meg a test homlokát, és a szellem beleköltözik.

Boszorkánymesteri irányzat

Gonosz szellem

A varázslat egy alacsonyrendű testetlen démont idéz meg, melynek egyetlen egyszerű feladatot ad, aminek elvégzésén minden erejével munkálkodik. A varázslathoz szükség van a pontos szellemidéző formulára. A rítus végrehajtása után a boszorkánymester kitölti a „gonosz szellem” kártyát (védett játéktárgy), majd átültetheti az első élőlénybe, akit megérint (a kártyát át kell adnia neki). Akinél a kártya van, az minden erejével a kártyán szereplő feladaton fog munkálkodni, és céljától semmi sem tántoríthatja el, nem lustálkodik. Ha a szellem legalább negyed órát eltöltött egyazon testben, dönthet úgy, hogy továbbköltözik a következő megérintett testbe (kártya átadása, ilyen módon nem adható vissza annak akitől kapta, valamint a boszorkánymesterbe a saját gonosz szelleme nem költözik bele). Ha a megszállott karakter meghal vagy elájul, a szellem automatikusan abba fog átköltözni, aki megpróbálja kifosztani vagy akárhogy megérinteni a holttestet. Amennyiben senki se nyúl a testhez, a karakter feltámadása után is megszállott marad. Aki a Védelmező Imát mondogatja, és legalább egyszer végigmondta már, abba nem képes átköltözni a gonosz szellem egészen addig, míg imádkozik. Aki Vasakarattal rendelkezik, abba ugyan át képes költözni a szellem, de képtelen lesz átvenni az uralmat a teste felett, ezért a negyedóra lejárta után azonnal átköltözik az első megérintett, vagy a karaktert megérintő személybe. A karakter csak és kizárólag akkor emlékezhet arra az időszakra, amikor a Gonosz Szellem a testében volt, ha Vasakarattal rendelkezik. A Gonosz Szellem csak Varázstöréssel pusztítható el.

 

Gyújts szertartási tüzet, melyet még két mécsessel kísérsz. Miközben a szellemidéző formulát kántálod, minden egyes strófája végén hints a tűzbe fehér port. Ennek befejeztével így szólj: „Szellem a nemlétből, a Káosz feletti hatalmam révén parancsolom neked, hogy...” és ekkor mondd ki a szellem feladatát, aki ezentúl a testedben fog várakozni arra, hogy átköltözhessen a megfelelő testbe.

A Halál zsoldja

A varázslat hasonló a Holt Szolgához, de annál lényegesen hatékonyabb. Ugyan a rítus hosszabb, és több komponenst igényel, de a csatatéren heverő összes holttestből képes zombit teremteni. Egy Boszorkánymester Beavatott által irányítható zombik számát tekintve nincs korlátozás, egyébiránt a zombikra a Holt Szolgánál leírtak vonatkoznak. A rituálé létrehozásakor használt pénzérméket a varázslat alanyai megtarthatják, következő feltámadásukig védettnek minősülnek.

 

A varázslatot csak akkor tudod végrehajtani, ha rendelkezel a Káoszpecsétek egyikével, melyek a nyers Káosz energiáit neked kedvező formába tudják önteni. Miután egy széndarabbal mindegyik holttest homlokára egy-egy fekete keresztet rajzoltál és testükre két ezüstpénzt helyeztél – ebben segédeid is lehetnek – hints a négy égtáj irányába egy-egy marék fekete port, az elsőnél így szólva: „Észak démoni hordái, figyelmezzetek”, a másodiknál: „Kelet sötét urai, figyelmezzetek”, a harmadiknál: „Dél ördögi urai, figyelmezzetek”, a negyediknél pedig „Nyugat titkos mesterei, figyelmezzetek”. Ezután emeld két kezeddel a Káoszpecsétet az ég felé, és így kiálts: ”Nikhalan, holtak felvigyázója, figyelmezz! Zsoldomba fogadom pokoli légiódat, a Káosz-Urak szolgálatára, a sötétség segedelmére! Bocsásd rendelkezésemre végtelen erőd egy töredékét, Astusan, Domaiah, Arkanira és Athrarmarg dicsőségére!” Majd a következő sorokat már teli torokból üvöltve mondd: „Vért a vérontás istenének, gyűlöletet a gyűlölet istenének, sötétséget a sötétség istennőjének, KÁOSZT A KÁOSZ DICSŐSÉGES ISTENÉNEK! ÉJSZAKÁNAK SÖTÉT LÉGIÓJA, PARANCSOLOM, HOGY KELJ FEL ÉS SZOLGÁLJ!”. A kiáltásod befejeztével a sötét sereg felkel, és téged fog szolgálni...

 

 

Az Enyészet Kardja

A pár perces szertartás sötét, démoni energiákkal tölt fel egy fegyvert, ami az aktuális napszak befejeztéig (tehát alkonyatig illetve hajnalig) mágikusnak számít. Egy Boszorkánymester egyszerre csak egy Enyészet Kardját képes fenntartani.

 

A varázslat létrehozásához szükséged lesz egy szertartási tűzre, az Enyészettel felruházandó fegyverre, és egy rúnakőre. Vesd a rúnakövet a szertartási tűzbe, és ahogy elég, emeld a fegyvert az ég felé, és kántáld fennhangon háromszor a következőt: „Astusan, démoni Hadak Ura, Hozzád fohászkodom! Pillants le e fegyverre kénköves honodból, s add erőd, hogy Neked tetsző pusztítást vihessen végbe hű követőd általa. Dicsőség az Enyészet Hozójának, Dicsőség a Vérfolyóban Gázolónak, Dicsőség a Tomboló Káosznak!”

Szentségtelen Paktum

A varázslat az ember számára kontrollálható démoni mágia csúcsa. Segítségével megidézhető egy alsóbb démon esszenciája, és egy önkéntes emberbe ültethető. Hosszú és fájdalmas szertartás, mind az alanynak, mind a szükséges emberáldozatoknak (akik viszont semmiképp sem lehetnek önkéntesek). A varázslat alanyát minden szabad bőrfelületén vörös rúna és indamotívumokkal kell telerajzolni, különben a démon kiszökik belőle. A rítus hatására a varázslat alanyának a bőre megkeményedik (mintha teljes vértet hordana sisakkal, azaz csak felsőtesten illetve karon könyökig, lábon térdig lehet sebezni, ott is csak kettőt illetve egyet), fegyvere pedig mágikus lesz. Jelleme a belé költözött démontól eltorzul, gonosszá és kegyetlenné, ugyanakkor aljassá és ravasszá válik. A varázslat addig tart, míg az alany meg nem hal, vagy a rúnák le nem kopnak róla (amelyik előbb bekövetkezik), illetve az ájult megszállotton Varázstörés alkalmazásával a megölése nélkül is kiűzhető belőle a démon. Csak és kizárólag ez utóbbi esetben az alany emlékezni fog mindenre, amit démonként tett, egyébként nem. Egy boszorkánymester egyszerre csak egy Szentségtelen Paktumot képes fenntartani.

 

A Paktum megkötéséhez szükséged lesz egy rúnakőre, az idéző formula pontos leírására,  egy fekete porból felhúzott körre, közepén a szertartási tűzzel, valamint a Káoszpecsétek egyikére, hogy kapcsolatot teremthess a Káoszföldek lakói és az általad kijelölt test között. A fekete porból felhúzott kör három, egymástól egyenlő távolságra levő pontjára rajzolj három kisebb kört fehér porból, éppen csak akkorát, hogy a három élőáldozatot el tudd helyezni bennük. Szükséged lesz segédekre, akik az áldozatokkal a megfelelő pillanatban végeznek, valamint a megfelelően előkészített testre, aki szintén a körön belül tartózkodjon. A Káoszpecsét legyen a test kezében, nagyjából a szívtájékánál, nálad pedig legyen a rúnakő, és az idéző formula szövege. Az idéző formula első strófájának befejeztével vesd a rúnakövet a tűzbe, a harmadik strófa végén pedig segédeid végezzenek az áldozatokkal. Az utolsó strófát már teli torokból kiáltva érintsd meg a pecsétet, majd így kiálts: „Idézésem teljes, jöjj hát, pusztíts, a Káosz Urainak nagyobb dicsőségére!”

Sámáni irányzat

Szellemtestőrség

A Beavatott sámánok képesek a környékükön levő szellemeknek megparancsolni, hogy védelmezzék az ártó erőktől. A varázslat hatására az összes, a helyszínen található halott karakter felkel, és anyagtalan szellemként védi a sámánt, ha kell, élő pajzsként veti magát elé. A szellemek képtelenek sebzést okozni, vagy komolyabb erőt kifejteni (azaz nem tudják megfogni, ellökni a támadókat), csak és kizárólag a sámánt védhetik. A szellemeken a közönséges fegyverek nem fognak, de a mágikus fegyverek puszta érintése is megsemmisíti őket. A varázslat használata rendkívül kimerítő a sámánok számára, és csak akkor lesznek képesek ezután újra varázsolni, ha legalább negyed órát pihenéssel töltöttek. A varázslat addig tart, amíg a sámán és/vagy legalább egy támadója a helyszínen van.

 

 A varázslat alkalmazása egyszerű, ám rengeteg energia kifejtését igényli. Fogj kezedbe fehér port, hintsd erőteljesen a levegőbe felfelé, és így kiálts: „Elhullott harcosok szellemei, keljetek védelmemre!”.

Haláltánc

Az ilyen szintet elért sámánok képesek rituális táncokat levezetni társaik lelki üdve érdekében. Amíg a sámán és legalább két tetszőleges szintű (akár mágiátlan) hittársa egy Ispotály előtt látványos rituális táncot adnak elő, addig az Ispotályon belül kétszer olyan gyorsan tellik az idő, azaz a rituálé minden egyes perce két percnek számít odabent. Két Haláltánc egyszerre végrehajtása nem adódik össze. A varázslatnak nincs kifejezett alkalmazási módja, csupán a rituális tánc és ének.

Révülés

Az ilyen szintet elért sámánok bármikor megérzik a szellemek jelenlétét, és képesek egyfajta transzba esni, hogy a környezetükben levő szellemekkel kommunikáljanak. Játéktechnikailag tekintve amíg a sámán csukott szemmel, meditációs testhelyzetben ül, képes in-characterben beszélni a halott karakterekkel (amennyiben azok jelen vannak), akik csak suttogással felelhetnek neki. Kívülálló ebből csak a sámánt látja és hallja.

 

A varázslat alkalmazása az ilyen magas szintet elért sámánoknak oly egyszerű, mint a puszta beszéd vagy lélegzetvétel. Bármikor alkalmazható, csak el kell helyezkedniük meditációs testhelyzetbe, és fizikai szemüket lehunyniuk – szellem-szemük és fülük azonnal kitárul, és figyelmesen vár.

A Keresztespók Mérge

A rövid szertartás különleges mérget juttat a fegyver pengéjére, ami az aktuális napszak befejeztéig (azaz alkonyatig illetve hajnalig) mágikusnak számít. Egy sámán egyszerre csak egy ilyen varázslatot képes fenntartani.

 

A varázslat létrehozásához szükséged lesz egy szertartási tűzre, a Keresztespók Mérgével felruházandó fegyverre, és egy rúnakőre. Vesd a rúnakövet a szertartási tűzbe, és ahogy elég, emeld a fegyvert az ég felé, és kántáld fennhangon háromszor a következőt: „Természet ősi szellemei, fák, kövek és fémek lakói! Adjátok nekem erőtök egy töredékét, hogy védelmetekre lehessek! Setéterdőnek szélben zúgó lombja, Dernag tomboló habja, Gargharan morajló gyomra, figyelmezz!”

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.