Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Démonok Nyelve

 

„Mi, ostoba földi halandók, oly keveset tudunk a bennünket körülvevő világ különös és félelmetes titkairól. Ha valamelyikünk elméjét meg is világosítja a tudás fénye, az könnyedén az őrületbe taszíthatja felhasználóját. Ugyan mit tudhatunk mi a rettegett nevű démonokról, az istenek elátkozott, lélek nélküli teremtményeiről, kiknek már a léte is megborzongatja az érzékenyebb lelkeket, a velük való találkozás pedig a Rettenet végsőfoka? Ugyan mit tudhatunk mi róluk, életükről, ha életnek lehet egyáltalán nevezni azt a lélek nélküli létet, mit tudhatunk bármit is velük kapcsolatban? Semmit, és hálát adhatunk az isteneknek ezért. Mert a tudás néha hasznos, ámde rettenetes titkot szabadíthat a fejünkre, amelyért életünkkel, vagy rosszabb esetben lelkünkkel fizetünk.

Magukról az iszonyatos lényekről már mindent elmondtam, ami nem jelent veszélyt halandó elmére. Ám nem elégedhetek meg ezzel, s talán Te, ostoba halandó sem biztos, hogy megelégszel vele. Többet akarsz tudni Róluk? Hatalmat akarsz kaparintani magadhoz a tudásod által? Megteheted ‑ én megnyitom előtted a kaput, megadom a lehetőséget, hogy páratlan tudást szerezz. Ám vigyázz: ne szálljon fejedbe a hatalom. Mert bár segíthet rajtad, eme veszedelmes tudás a vesztedet is okozhatja, az övöltő kárhozat mélyére taszítva lelkedet.

Készen állsz, szerencsétlen halandó? Akkor hát Galradzsa kegyelméből jó utat kívánok neked az Örök Kárhozat Sivatagába!

 

Kevés halandó tudja, hogy milyen is a démonok valódi nyelve. Megidézésükkor, ha beszédbe kívánnak elegyedni e porvilág lakóival, rendszerint az ő nyelvüket használják. Eme szentségtelen lények rendkívül gyorsan tanulnak, s legtöbben igen jól beszélnek vagy fél tucat ynevi nyelvet. Vajmi kevés azon halandók száma, akik hallottak egy démont saját nyelvükön szólni, s ezzel maradandó élményt szereztek maguknak. Jómagam is e halandók közé tartozom, s bizony még halálom pillanatában is ott fog döngeni a fejemben eme szentségtelen szózat dörgő visszhangja.

Látom: nyughatatlan lelked már arra vár türelmetlenül, hogy hallhassa eme szavakat, amelyek oly feledhetetlen élményt jelentenek minden tudós főnek. Elméd tudásra való éhségét csillapítani lehetséges, ha magad is igazán akarod. Tudnod kell, hogy nem csak hallhatod, el is sajátíthatod eme istenkáromló nyelvet, amelynek hallatán selymes borzongás költözik tagjaidba. S hogy a rendkívüli tudás mi hasznot hajthat neked? Áh, azt el sem tudod képzelni, szánalmas teremtménye az isteneknek!

Ősi gazdáik szájából eme borzongató szózat érthetetlen, de nem veszélyes a halandóra nézve. Bár szavai embernél is ősibb mágiát rejtenek méhükben, az elátkozott lények kisugárzásai elnyomják azt, akár a velőtrázó ordítás a félénk suttogást. Ki tudja, miféle célokat szolgálhat e mágia eme rettenetes teremtmények számára? Ki tudja, mi hasznát veszik a szavaikban rejtező ősi, kihasználatlan mágia borzongató csíráinak, amelyek sohasem bontanak éjfekete szirmokat? Talán még ők sem… talán csak az istenek maguk.

Ha azonban e szavak halandó szájába költöznek… a szirmok kibomolhatnak. Hiszen nem állja útjukat démoni aura, a fekélyes kisugárzás, amely az elátkozott lények minden mozdulatában ott rejtezik.

Hallottál már démoni szavakat halandó ajkakról peregni? Bizonyosan nem. Maga az ősi Rémület költözik tagjaidba hallatukon, mágikus igéid letörik a gátakat, elszabadulnak, ellened fordulnak, őrültként dühöngenek. Rettenetes hatalom ez, mellyel kevés halandó rendelkezik ‑ és az így is van rendjén.

Persze, tudom, te is részesülni akarsz eme hatalomból. Elmondom néked, hol keresd a forrását, megnyitom előtted a Kaput, mely ismeretlen dimenziókba vezérel téged ‑ s csak rajtad múlik, hogy a tudás jólétet vagy örök kárhozatot kínál‑e neked…”

 

Részlet Abdul al-Sahred Necrografiájából

 

Ahogyan azt a neves mester, Abdul al-Sahred is írja, a démonok egyik ősi, rettenetes titka a beszédükben rejtezik. Ismeretlen, elátkozott nyelv ez, melynek hatalmáról talán már maguknak, a démonoknak sincs tudomásuk. Hogy mire használhatták az idők kezdetén az elátkozott lények, s hogy miféle rejtett, kihasználatlan ‑ és halandó számára kihasználhatatlan ‑ erőforrások buzoghatnak méhében még ma is, azt talán csak az istenek tudják. Tőlük pedig igazán ne várja halandó lélek, hogy megosztják vele az űr mélyénél is sötétebb titkukat.

A nekromancia nagymestere szavaival élve, igazából nagyon kevés halandónak lehet része olyan élményben, hogy egy démont fajtája nyelvén halljon beszélni. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy egy ilyen szörnyeteg beszédét többnyire csak a saját fajtája érti meg. Ezért találkozunk ritkán olyan leírással, amely szerint az idézőmágus démoni nyelven ért szót idézettjével. Eme apró akadályt általában a pszi Telepátia diszciplínájával hárítják el az éles eszű varázstudók, vannak azonban, akik primitívebb eszközökhöz folyamodva, kézzel‑lábbal igyekeznek magukat megértetni a megidézett lénnyel ‑ be kell vallani, az ilyen módszer meglehetősen komikus jelenetekhez vezethet.

Persze, ha az idézőnek szerencséje van, olyan szörnyeteg jelenik meg hívására, aki ismeri és beszéli valamely ynevi nyelvet. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen ha jobban belegondolunk, egy olyan lény, amelyet már többször idéztek meg erre a világra, és ha elég ideje van rá, könnyen elsajátíthatja valamely nép nyelvét. Az ilyen szerencsés esemény lényegesen leegyszerűsíti a dolgokat, hiszen nem kell vesződni pszivel, varázstudókhoz és a helyzethez a legkevésbé sem illő bohóckodással és egyéb módszerekkel.

Vagy…

 

A legnehezebb, és az összes módszer közül talán a legbonyodalmasabb a démoni nyelv elsajátítása. Ez így persze roppant egyszerűen hangzik, noha nehezebb feladat, mint a Banara titkának megismerése. Mert míg azt, bár szintén titkos tudás, tanítják néhány helyen Yneven, addig a démoni nyelvet jórészt senki sem ismeri a gigászi kontinens lakói közül. Aki pedig birtokában van eme rettenetes tudásnak, az bizony mélyen hallgat róla, ő a lehető legszigorúbban elzárkózik mindenféle tanítási lehetőség elől. Ennek is különféle okai lehetnek: van, aki irigységből teszi, a legtöbben azonban, mire rálelnek a titok nyitjára, olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy frissen szerzett tudományukat továbbadják. Természetesen kivétel mindig is akad ‑ ám erre a kivételre rálelni csak isteni szerencsével vagy segítséggel lehet csupán, és az sem kizárt, hogy netalán a Vén Idő hullámait is meg kell lovagolni érte… azt pedig nem kell ecsetelnem, hogy ez milyen veszedelmekkel jár.

A titok megfejtését mindenképpen hosszadalmas nyomozómunka kell, hogy megelőzze, hiszen a démoni nyelvről szóló fóliánsok olyan rejtett helyeken bújnak meg, amelyekről talán már évezredek óta nincs tudomása a világnak. Elszórt töredékek és itt-ott felbukkanó lejegyzések adnak csupán útmutatót a titok kulcsához, amelynek megtalálása így sem egyszerű, a nyelv elsajátítása pedig a leghősiesebb erőfeszítéseket igényli a tanulni vágyótól. A démoni nyelv ugyanis a játékrendszer szabályai szerint ősi nyelvnek számít, elsajátítani azonban ‑ érthetően ‑ jóval nehezebb, mint a többit, ám nem lehetetlen… Alapfokon kétszer annyi, mesterfokon 70 Kp‑ért, dupla idő rááldozásával. Ráadásul a tanoncnak minimum 17‑es Intelligenciával és 15‑ös Akaraterővel kell rendelkeznie.

Mégis, mindezek ellenére minden évszázadban van vagy tucatnyi kalandor, bölcs férfiú, tudásra szomjas tanonc, aki rálel eme kulcsra… és ezzel olyan különleges hatalmat kaparint a kezébe, mellyel kevesen büszkélkedhetnek Ynev tágas világán.

A démonok nyelve ugyanis, mint ahogyan a neves mester is írja, nem csupán más síkok lényeivel való kapcsolatfelvételre alkalmas. Ama halandó, ki szájára veszi e szentségtelen nyelv szavait, komoly változásokat képes eszközölni környezetében, méghozzá olyan intenzitással, amelyet bizony jó néhány varázstudó megirigyelhetne.

A démoni nyelv szavaiban különös, ősi rettenet bujkál, amely minden halandót, aki hallja őket, megérint jeges leheletével. Olybá tűnhet ez számukra, mint egy démon süvöltése, az ősgonosz miazmás lehelete. Bárkin, aki hallja a szavakat, megmagyarázhatatlan rémület lesz úrrá, s azon igyekezik, hogy minél messzebb jusson a hang kibocsátójától. A félelem 7E erősségű, s ellene csak a tudatalatti asztrális mágiaellenállás érvényes, ugyanúgy, mint a démonok aurája esetében. Aki egy óránál hosszabb ideig hallgatja a démoni szózatot, az maradandóan megőrül. Ezenkívül a szavak képesek megbolygatni a manaháló egyensúlyát, vagyis szétzilálni a környezetében ‑ 20 lábnyi sugarú körön belül ‑ minden varázslatot, kivéve a papok formuláit. Ennek esélye annál nagyobb, minél több Mp‑t ölt bele a varázstudó a szétbomlasztani készülő varázslatba. A besülés esélyé alapban 10%, amely minden felhasznált 5 Mp után emelkedik két százalékkal. Mágikus eszközök és jelek, vésetek energiái a ily módon nem bomlasztható fel, nem gyengíthető meg. A megmagyarázhatatlan rettegést már alapfokú tudással elgagyogott pár szó is kiválthatja, a varázslatok szerkezetét megbontani azonban csak összefüggő, hosszabb szöveg, vagyis mesterfokú tudás képes. Alkalmazásának azonban komoly hátrányai is vannak. Először is a démoni szózat szentségtelen energiáját minden varázstudó érzékeli, méghozzá a körülöttük levő 40 lábnyi sugarú körön belül. Ez néha igen veszedelmes lehet az alkalmazóra, mondjuk egy shadoni falucskában, ahol a Szent Inkvizíció egy szentéletű tagja éppen istentisztelet bemutatására készül…

Ennél nagyobb veszedelmet azonban maguk a szavak jelentenek alkalmazójukra. A nyelv szavainak kimondása ugyanis nem halandónak való feladat. Erős fizikai és szellemi megterhelést ró a szavak felhasználójára. Ez a játék szabályaiban úgy mutatkozik meg, hogy a beszélő minden kiejtett szó ‑ kb. 1‑2 szegmens ‑ után elveszít egy Fp‑t. Minden tizedik Fp elvesztése egy Ép és egy Akaraterő képességpont elvesztésével jár. Ha az Fp nullára csökken, az alkalmazó elájul és maradandóan elveszíti max. Fp‑inek tizedét. Ha az Ép‑je vagy az Akaratereje négy alá csökken, akkor az illető szintén elveszíti az eszméletét, ekkor viszont elveszít maradandóan egy Ép‑t és egy Akaraterőpontot. Az ájulásból annyi óra múlva tér magához, ahány kört a beszéddel töltött. Ezenkívül jelentős megkötés még, hogy bár a rettegés közvetlenül nem hat magára az alkalmazóra, egy beszéddel töltött óra elteltével ő is véglegesen megőrül.

 

Bánj hát óvatosan a megszerzett tudással, kalandozó! Lehet, hogy kincsesbányára bukkantál, lehet azonban, hogy az őrület sötét köde leselkedik rád a hatalommal kecsegtető lehetőség mögött. A választás rajtad áll…

Forrás: ismeretlen

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Availability microscope, non-essential, outcome; intervention?

(uqotebefe, 2019.03.22 04:58)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

For Sale Bentyl Lesunlore

(Lesunlore, 2019.03.16 07:46)

Low Cost Sctos Adult Doses Of Amoxicillin [url=http://antabusefast.com]buy disulfiram[/url] Prescription For Amoxicillin Levitra Levitra How To Buy Stendra

Kerdesedre

(URIAH, 2018.08.13 00:37)

Te csaba tenyleg azt hiszed isten nyajassagaba belefersz . Ismered azt a mondast, hogy,
AZ VESSE RAM AZ ELSO KOVET, AKI KOZULETEK NEM OLYAN BUNOS MINT EN.
Szerintem tudod ki mondta és mikor.,akkor hogy jossz te foldi kis por, és itt mindenki, hogy iteletet mondjatok egymas folott, itt fogtok mindannyian megdogleni és en elviszem a lelketek, mert bunosok vagytok, tobb vallas csak arra megy hogy befolyasolja az ember, mert kis hitu sehgdugaszok vagytok és mindent elhisztek, ha valaki kivancsi az keressen meg tudjatok hogy kell, hat keressetek és en feltarom az igazak utjat, de elotte tudod mit akarok.

Ha keszenalltam all valaki akkor tudja hol talal.
Mindenkiben ott vagyok, vagyok aki vagyok.

ne tud

(Csaba, 2013.07.15 20:28)

jehova elpusztít titeket sátánisták,eljön jézus krisztus a mi urunk,jaj nektek ti gonosz tevők,félre vezetitek a emberiséget.Tudjátok meg mind azok akik a spiritizmust gyakorolja elpusztul.

Re: ne tud

(lady midday, 2014.10.29 12:35)

Dögöljetek meg hülYe keresztènyek!

Re: Re: ne tud

(Anubis, 2016.11.08 12:51)

na majd álmodban köcsög

Re: ne tud

(Spectra Excelsior, 2015.10.23 12:14)

Az írásod rettentően önellentmondásos. Nem érted az anyag és a szellem fogalmát, sem a közöttük lévő párhuzamot. Ez alapján hogy hivatkozhatsz Jézusra . . . Ez rendkívül különös. Érdekelne egy bővebb magyarázat bár tudom . . . nem fogok kapni.

Re: ne tud

(démonidéző, 2017.10.26 20:44)

Én sokszor idéztem szellemet veszélyes de egyedül sikerült most démonoka térek át .jehova tanui tisztelet kivétel eléggé csőlátó. Egyik percben kitalációnak mondjátok a sátánt másik percben valósnak mondjátok. Ugyan így szellemeknél . inkább jehovál maradjatok csöndbe.

Re: ne tud

(IGNI, 2018.01.01 18:35)

Meg lasd meg eljon a nap mkkor ezt fogjak kerdezni tolled h miert mondtad miert akarsz masnak rosszat kereszteny reformatus zsido jehova iszlam arab

Re: ne tud

(watafak, 2018.03.04 17:06)

aki nem az is xdd

Ne tud

(Luciferion , 2016.02.17 22:38)

Kinek szólogatsz fel csicska jehova tanuja xd a becsengetős geci mar itt is magyaraz -__- csöves veréb te pusztulsz el ha rád rakom a prikit .

L

(abbadon, 2016.10.31 21:58)

Luciferion kinek hiszed te magad tudod e hogy ti démon imádók féltek Jézustól? Ahogy a démonok is rettegnek,szerintem jobb lenne ha most eredeti oldalra állnátok jehova tanuihoz az a igazi vallás,meg ment tikteket.

Re: L

(XD, 2017.01.29 23:45)

ezt se sem gondolod komolyan ugye? Jézustól minek féljek? xD hisz csak egy ember volt akit a zsidók találtak ki a kereszténység elterjesztésére...xD a mesékben hiszel látom nagyon

Re: L

(Laci, 2017.02.20 00:43)

Az én nejem Jehova tanuja,és lop csal hazudik és azzal fekszik le akivel csak lehet 10 év házasság 3 gyerek után .Nekem a Jehovista vallást ne mutassátok be ha valaki ismeri én igen,ezt elnézik neki a vének

Re: L

(Luciferi, 2017.03.31 04:17)

Verjem anyadba jejova geci xF memye baszkod meg magad

Re: Ne tud

(kerub, 2016.11.01 19:49)

Mi a fasz bajod van,ad meg a facebookodat és rendezzük a dolgokat,,démon gecik,,,mocskos gecic ennyes ríkos démon disznó szopó ,,adok én neked várjal csak fasz kalap,,rád idézem Belzebub mestert .

Na akkor

(aLUCArd, 2017.01.12 19:53)

Ugyebár mi isten teremtményei vagyunk.
(" A démonok pedig a sátán teremtményei ")
És mivel a sátán nem nagyon kedveli istent miért venné szolgának maga mellé isten egyik teremtményét.. ?
És ha kicsit ésszerűen gondolkozunk miért várnánk segítséget, egy olyantól ? Akinek az a dolga hogy bűnbe csábítsa isten teremtményeit, hogy a szenvedéssülkel növelje az erejét
Amikor ő pont a mi fájdalmunkból nyeri az erejét, és annyi démont csinálhat magának amennyit akar..

Re: Na akkor

(khm, 2017.01.29 23:26)

nagy tévedésben élsz... na és te honnan tudod hogy ki itt a jó és ki nem?... a kis "istened" nem kell félteni... sőt az ilyeneket inkább hagyd mert ennek semmi értelme.. Sátán épp olyan szerethető és megbízható mint amilyennek az álítólagos "istened" tartod.. sőt..ezzel kissé meg is sértettem Sátánt... mert nincs a kettő között egyezés.. egy haszontalan és egy félreértett vezető között

Szreintem

(Hexx, 2017.01.12 19:03)

Én személy szerint nem nagyon hiszek semmilyen istenben, inkább a kézzel fogható tényekben.
,de azért vannak olyan pillanatok amikor én is " elmormolok egy imát "
Keresztény családban nőttem fel meg is vagyok keresztelve, de
szerintem ennek nem sokk hasznát veszem majd ha " bevégeztettem "
Én nem hiszek se a mennyországban se a pokolban. " persze erre jön a válasz, de attól még létezik "...
Én abban hiszek élj úgy, hogy semmit ne bánny meg és, hogy halálom után a gyermekeimben élek tovább,
minden tapasztalatom és énem egy darabja bennük él tovább, ha
már én nem leszek..


Azt gondolom " persze nem sértésnek szánom " , hogy a sátánisták csak a megszokott társadalmi normák ellen lázadnak , mert hiszem, hogy azért nekik is van néha olyan pillanat az életükben amikor istenhez fordulnak segítségért.
De ez nem azt jelenti, hogy a "Pl: keresztények vagy más egyébben " hívők mellé állok.
Én úgy vélem, hogy mindenkinek joga van abban hinni amiben akar
és csak azért átkozni valakit mert nem egyezik a nézőpontunk nem egy szép dolog " már nem a középkorban élünk "

Röviden : ( "ahogy a bibliában is írják " )

PRÓBÁLJ ÚGY BÁNNI MÁSOKKAL, AHOGY TE SZERETNÉD, HOGY ŐK BÁNJANAK VELED!

mi lesz velem ?

(Gavarin, 2016.01.10 00:46)

mi lesz velem halálom után ha eladom a lelkem egy demónak ?
ha egyáltalán van lelkem ...