Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy utalást lehetne még itt

tenni: – az intuíció mindig a csoport tevékenységgel kapcsolatos, nem pedig a kicsinyes

személyes ügyekkel. Ha még mindig olyan ember vagy, aki a személyre összpontosít,

tudatosítsd ezt és a hozzáférhető eszközökkel légy úrrá cselekedeteiden. Ha

úgy ismered magad, mint működő lélek, és elvesztél a mások ügyeiben és nem gátolnak

önző vágyak, akkor igaz elkötelezettségeddel találkoztál, felvállaltad felelősségedet,

csoportmunkád előrehaladt és az út feltárolt előtted, miközben te már a

következő dolgot teszed és a következő feladatot teljesíted. A tökéletesen végrehajtott

feladatok közül fognak kiemelkedni azok a nagyobb feladatok, amiket világműveknek

hívunk; családi kötelezettségeinket hordozva erősödnek meg a vállaink,

amelyeken elhordozhatjuk majd a nagyobb csoportok gondjait. Mi hát a kritérium?

A magas szintű jelölt számára – hadd ismételjem – a cselekvés megválasztása az

alsóbb rendű ész egészséges használatától, a józan, természetes érzékek alkalmazásától,

valamint az önző kényelem és személyes ambíciók elfelejtésétől függ. Ez vezet

a feladat teljesítéséhez.

A tanítvány automatikus és szükségszerű előrehaladása következik be a fentiekben

mind, és még az intuíció alkalmazására is sor kerül, amely megmutatja azt a pillanatot,

amikor a tágabb csoportfelelősséget is jogosan elvállalhatja és egyidőben hordozhatja

a kisebb csoport-problémákkal. Tűnődjünk ezen. Az intuíció nem mutatja az

utat, hogy miként tápláljuk az ambíciónkat, sem annak a módját, hogyan elégítsük ki

az önző kiemelkedés vágyát.

MÁSODIK SZABÁLY

Amikor az árnyék válaszolt, a munka mély meditációban folytatódik.

Az alsó fény felvetül, a nagyobb fény megvilágítja a hármat,

és a négy munkája következik.

Az okkult tanulmányok akadályai

Az akadályok leküzdése

 

AZ OKKULT TANULMÁNYOK AKADÁLYAI

Ez a szabály az egyik legnehezebb ebben a könyvben és mégis a legátfogóbbak

egyike. Egy kis időt igénybe fog venni, hogy megfelelően kezeljük. A

mikrokozmikus és makrokozmikus megfelelésének érdekes illusztrációját találjuk

meg benne. Az említett fényt kétféleképpen is lehet magyarázni.

Hivatkozás történik a „nagyobb fény”-re, amely megvilágítja a hármat, másodszor

pedig az „alsó fény”-re, ami felvetül.

A „nagyobb fény” a léleké, amely maga fény és a három rétegű személyiség megnyilvánulását

világítja meg. Ebben áll a megfelelés a makrokozmosszal, amint az

számunkra Istenben, a naprendszer megnyilvánult fényében van szimbolizálva. A

naprendszer három az egyben, vagy egy a háromban, és a Logosz fénye világítja meg

az egészet. Az „alsó fény” az, ami a fizikai síkon az emberi lényben van elrejtve. Ez a

fény az emberi megismerés bizonyos szintjén az egész fizikai testben felébred és idővel

egyesül a „nagyobb fény”-nyel. Istennek magának a fénye és élete sugározhat ki a

központi Szellemi Napból, de csak amikor a naprendszeren belüli fény is felébredt és

feltört, akkor következik be, hogy végre előragyog, és ez fogja jellemezni a maga

erejében fénylő Nap dicsőségét. A lélek fénye hasonlóképpen sugározhat ki a

monádból, de csak amikor a kis rendszeren belüli fény (amit a lélek vezérel) felébred

és kiárad, akkor következik be végre az Isten Fiának felfénylése.

Ezekben a magyarázatokban azonban elsősorban a mikrokozmosszal foglalkozunk

és azon belül a fénnyel. Nem fogjuk a magyarázatokat kiterjeszteni makrokozmikus

analógiákra.

A II. Szabályt átgondolva észrevesszük, hogy a lélek és árnyéka, a fizikai síkon lévő

ember között tudatos viszony kialakítására került sor. Mindkettő meditál. Jól teszik

a tanulók, ha megjegyzik ezt és nem felejtik el, hogy a napi meditáció egyik célja

képessé tenni az agyat és elmét, hogy összhangban rezegjen a lélekkel, amint „mély

meditációban” igyekszik kommunikálni a maga tükörképével.

Ennek a viszonylatnak vagy szinkronizáló rezgésnek az összefüggése érdekes:

Lélek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . az ember a fizikai síkon

Elme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agy

Tobozmirigy . . . . . . . . . . . . . . . . . . agyalapi mirigy

A központok közötti összefüggés és szinkronizálásuk is érdekes, ebben sűrítve

látjuk éppúgy a faj, mint a faj egyede, az ember fejlődését.

Fej központ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a gerinc bázisa

Szív központ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plexus Solaris / napfonat

Torok központ. . . . . . . . . . . . . . . . . szakrális központ

A fentiekben utalás van a fejlettebb tanuló számára (ugyanakkor ő az, aki önmagával

kapcsolatban habozik). Ugyancsak ezt szimbolizálja számunkra a viszony a

keleti és nyugati félteke között, és azok között a nagy igazságok között, amiket Vallásnak

és Tudománynak nevezünk.