Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A meditáció folytatódik és az összhang a lélek és hármas eszköze között egyre

szorosabb lesz és ennek eredményeként a rezgés sokkal erőteljesebb. Hogy hány életet

vesz igénybe mindez, az különféle tényezőktől függ, amelyekből több van, semhogy

itt megemlíthetnénk, amelyeket a tanulónak hasznos végiggondolni. Hagyjuk rá,

hogy felsorolja a tényezőket, amelyekről úgy érzi, hogy számításba kell vennie és ő

maga fogja kikeresni a maga fejlődési helyezettségét.

Ennek a reakciónak az eredménye az ember alsóbbrendű részének újraorientálása

lesz annak érdekében, hogy szintézist teremtsen a Három és az Egy között, hogy

ezáltal a Négy munkája előrehaladhasson. Íme a mikrokozmoszban kiteljesülő tükörképe

annak, amivel a Szoláris Logosz indult: a kozmosz „Megszentelt Négy”-e; amikor

az emberre kerül sor, ő maga lesz a „Megszentelt Négy” – a szellem és a

megnyilvánulás hármassága.

Itt négy szón kell tovább töprengeni:

1. kommunikáció

2. reakció

3. újraorientálás

4. egyesülés

Az Ősi Kommentár az alábbi módon fejezi ezt ki:

„Amikor az egyesülés létrejön, szavakat kell használni haladéktalanul, és a mantra törvénye elfoglalja

megfelelő helyét, feltéve, hogy az Egy alkalmazza a szavakat és a három néma marad.

„Amikor a reakció felismerhető, hogy az a háromból sugárzik ki, ez Egy némán figyel. A szerepek

megcserélődnek. Egy három rétegű szó jelenik meg a hármas formából. Teljes fordulat jön létre. A

szem már nem a formák világára néz; befelé fordul, összpontosítja a fényt és megnyilvánulva látja a lét

belső világát. Ezzel a mánász elcsendesedik, mert a szem és az elme egy.

„A szív többé nem ver az alacsony kívánságokkal összhangban, és nem is vesztegeti szeretetét

olyan dolgokra, amelyek csoportosítják és elrejtik a Valót. Új ritmust ver, szeretetét kitölti a Valóra és

Maya szertefoszlik. Káma és szív szoros szövetségben vannak, szeretet és vágy egyetlen egészet alkotnak

– az egyik éjszaka, a másik napvilágnál látszik „Amikor tűz és szeretet és ész engedelmeskedik, hangot adva a háromrétegű szónak, akkor válasz

érkezik.

„Az Egy kijelent egy szót, amely elnémítja a hármas hangot. Isten beszél. A formában remegés és

borzongás felel rá. Az új előáll, egy ember újra van alkotva, a forma újjáépü

Ebben a képszerű leírásban, amit megpróbáltam modern nyelvezetbe áttenni, a régi

bölcsek egy ideát testesítettek meg. Az Ősi Kommentár-nak, amiből a szavak

származnak, nincs meghatározott kora. Ha megkísérelném megmondani a korát,

semmi sem bizonyítaná szavaim igazát, így szembe kerülnék a hiszékenységgel, amit

pedig minden jelöltnek el kell kerülni a lényeges és a Való kutatása során. A fenti

néhány mondatban a lényegét igyekeztem adni annak, amit a Kommentár kifejez egy

néhány szimbólum és a rejtett szöveg segítségével. Ezeket a régi írásokat nem úgy

kell olvasni, mint ahogyan a modern diák olvassa a könyveket. Látni kell, megérinteni

és feltárni. Az értelme egy villanás alatt világosodik meg. Hadd adjak egy példát: –

ezeket a szavakat „Az Egy kijelent egy szót, amely elnémítja a hármas hangot” a következő

módon mutatja: három – fekete, rózsaszínű és zöld – szimbólumot eltakar

egy fénysugárból eredő arany-színű szimbolikus szó. Így a titkok gondosan rejtve

maradnak.

Úgy éreztem, hogy hasznos lenne a tanulóknak, ha ennyit megismernek az

Adeptusok ősi szövegkönyvéről.

Ennek a szabálynak a végiggondolása két részre tagozódik:

A lélek és a személyiség közötti viszonyra. Ezzel különösen a napi élet során

folytatott meditációra vonatkozóan fogunk foglalkozni, sokkal inkább, mint elméleti,

akadémikus szempontból.

E szavak jelentőségére: „az alsó fény felvetül”. Ez utóbbi a központokkal és a

Kundalini Tűzzel foglalkozik.

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy tanácsos lenne minden tanulónak megismerni a

maga étertestét – és ennek megvan az oka.

Először is, az étertest a világ-anyag következő aspektusa, amelyet a tudósok és

kutatók tanulmányozni fognak. Ez az idő hamarabb is bekövetkezhet, ha gondolkodó

férfiak és nők intelligens elgondolásokat tudnak megfogalmazni erre az érdekes

tárgyra vonatkozóan. Segíthetünk az igazság feltárásában a magunk tiszta gondolkodásával,

és az éterre vonatkozó jelenlegi megállapításokból a tudósok végül is elérik

majd az éteri formák és testek megértését.

Másodszor, az étertest erőáramokból áll és benne az éltető központokat erővonalak

kötik össze egymással, amint a fizikai ember idegrendszerével. Ezeknek az erővonalaknak

a segítségével össze van kötve a környezet étertestével is. Érdemes

megjegyezni, hogy ezen áll a halhatatlanságba vetett hit, a testvériség vagy egység

törvénye és az asztrológiai igazság.

Harmadszor, fel kell ismerni, hogy az étertestet a gondolat élteti és irányítja és (a

gondolat segítségével) teljes tevékenységre serkenthető. Ezt helyes gondolkodással

lehet elérni, nem pedig légzésgyakorlatokkal vagy az orr befogásával. Ha a lényegét

sikerül megragadnunk, sok veszélyes gyakorlatot mellőzhetünk, és az ember normális

és biztonságos ellenőrzése alá vonhatja a leghatalmasabb eszközt, az éltető testet.

Hogy ezt minél hamarabb végre lehessen hajtani, ez az én legőszintébb kívánságom.

Az okkult tanulmányoknak alapvető fontossága van, és e tudományok tanulóinak

erre kell összpontosítaniok energiáikat, mindazt, amit az értelem alkalmazásával és

összpontosított figyelemmel el lehet érni. Ez magában foglalja a tanult igazságok

következetes kiművelését is.

Az okkult tudományt, ahogyan azt nyugaton értelmezik, elméletileg kutatják, de

gyakorlatilag nem követik. Elmélet révén némi fény felvillanását elérheti az ember,

aki az okkult ösvényre pályázik, de a vele kapcsolatos törvények rendszeres kidolgozásában

kevés haladást mutat.

Miben állnak az akadályok? Bizonyára ér valamit, ha három dolgot megvizsgálunk:

1. A nyugati akadályok a helyes okkult tudomány előtt

2. Hogyan lehet ezeken az akadályokon felülemelkedni

3. Bizonyos dolgokra a jelölt bátran vállalkozhat, hogy felszerelje magát az

okkult ösvény követéséhez szükségesekkel, mert csupán ez a terep, mégpedig

a többség számára ez az egyetlen terep áll rendelkezésre jelenleg.

Az okkultizmus törvényeinek helyes értelmezése és azok gyakorlati alkalmazása

előtt az egyik fő akadály a Nyugat viszonylagos fiatalsága, valamint a gyors változások,

amelyek az európai és amerikai civilizáció legfőbb jellemzői. Az európai történelem

alig három évezredre tekinthet vissza, és Amerikáé, mint tudjuk, alig

ugyanennyi évszázadra. Az okkultizmus előkészített légkörben, erősen magnetizált

környezetben, megállapodott körülmények között virágzik, s ezt hosszú korok művelték

ki értelmi szinten.

Ez az egyik oka, hogy India e munka számára annyira megfelelő iskolát tudott

biztosítani. Ott az okkultizmus ismerete tízezer évre nyúlik vissza, és az idő még az

emberek fizikumán is otthagyta a jegyét, olyan testet nyújtva nekik, amelyik nem

biztosítja az ellenállást, amit a nyugati testek igen. A környezet hosszú időn keresztül

át lett itatva a Nagyok erőteljes rezgéseivel, akik határaik közt élnek és akik föl-alá

jártukban, valamint közelségük révén folyamatosan magnetizálták a környező étert.

Ez önmagában is kisebb ellenállást tett lehetővé, mert az éterikus delej a vele kapcsolatba

kerülők étertestére hat. Ez a két tényező: az idő és az erőteljes rezgések a ritmusnak olyan stabilitást biztosítanak, ami megkönnyíti az okkult tevékenységet és

nyugodt teret nyújt a mantrikus és ceremoniális gyakorlatok számára.

lt, a ház elkészült. A tüzek egyesülnek és nagy fény sugárzik: a három egyesül ez Eggyel és az égő ragyogáson át egy négyrétegű

tűz látható"...