Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kapuk esküje

 

A NANNA kapu esküje

 

 

Hold szelleme, emlékezz!

NANNA, asztrál-istenek atyja, emlékezz!

A közted és az emberi faj között megköttetett paktum nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!

A Föld kapuitól hívlak! KI ország négy kapujától imádkozom hozzád!

Ó Uram, istenek hőse, ki mind a mennyben, mind a Földön magasztos vagy!

NANNA Úr, ANU fajából hallgass engem!

NANNA Úr, kit SIN nek neveznek, hallgass engem!

NANNA Úr, UR isteneinek atyja, hallgass engem!

NANNA Úr, fénylő éjkorona istene, hallgass engem!

Királyok fölemelője, ország őse, az aranyjogar átadója, hallgass engem és emlékezz!

Hatalmas atya, kinek gondolatai kívül esnek az istenek és emberek felfogásán, hallgass és emlékezz!

Szférák nagy kapujának kapuja, nyílj ki nekem!

IGIGI mestere, nyisd ki kapudat!

ANNUNAKI mestere, nyisd ki a kaput a csillagokhoz!

IA NAMRASIT! IA SIN! IA NANNA!

BASTAMAAGANASTA IA KIA KANPA!

MAGABATHI-YA NANNA KANPA!

MASHRITA NANNA ZIA KANPA!

IA MAG! IA GAMAG! IA ZAGASTHENA KIA!

ASHTAG KARELLIOSH!

 

A NEBO kapu esküje

 

Gyors bolygó szelleme, emlékezz!

NEBO, istenek őrkanonokja, emlékezz!

NEBO, a Szentírások atyja, emlékezz!

A közted és az emberi faj között megköttetett szövetség nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!

NANNA, a Nagy Isten kapujától hívlak!

A névvel, melyet a Hold-szférában adtak nekem hívlak!

NEBO Úr, ki nem tud a bölcsességedről?

NEBO Úr, ki nem tud a varázslatodról?

NEBO Úr, melyik szellem legyen az Földön vagy az égben, nem esküszik meg misztikus írásaid által.

NEBO Úr, melyik szellem legyen az Földön vagy az égben, nem lesz kényszerítve varázsigéid varázslata

által?

NEBO KURIOS! A finom művészetek ura, nyisd ki a kaput szellemed szférájához!

NEBO KURIOS! Az alkímiai tudománymester, nyisd ki a kaput munkád szférájához!

MERKURIOS, Gyors bolygó kapuja, nyílj ki!

IA ATHZOTHTU! IA ANGAKU! IA ZI NEBO! MARZAS ZI FORNIAS KANPA!

LAZHAKAS SHIN TALSAS KANPA!

NEBOS ATHANATOS KANPA!

IA GAASH! IA SAASH! IA KAKOLOMANI-YASH!

IA MAAKALLI.

 

Az ISHTAR kapu esküje

 

 

Vénusz szelleme, emlékezz!

ISHTAR, isteneknek parancsoló, emlékezz!

ISHTAR, napkelet országának királynője, emlékezz!

Úrnők úrnője, istennők istennője, ISHTAR, minden nép királynője, emlékezz!

Ó ég és Föld csillogón emelkedő fáklyája, emlékezz!

Ó ellenséges hordák pusztítója, emlékezz!

Nőstény oroszlán, csaták királynője engedelmeskedj és emlékezz!

A Nagy Isten NEBO kapujától hívlak!

A NEBO-szférában nekem adott névvel hívlak téged!

Úrnő, szajhák és katonák királynője, hívlak!

Úrnő, csata és szerelem parancsolója, kérlek emlékezz!

A közted és az emberi faj között felesküdött szerződés nevében hívlak engedelmeskedj és emlékezz!

Hegyek elnyomója!

Szegények és fegyverek támogatója!

Férfiak istensége, asszonyok istennője! Ahová tekintesz, élnek a halottak!

ISHTAR, éjszaka királynője, nyisd ki kapudat!

ISHTAR, csata úrnője, tárd szélesre kapudat!

ISHTAR, a nép kardja, nyisd ki kapudat!

ISHTAR, szerelmi adományok úrnője, nyisd szélesre kapudat!

LIBAT, a kitűnő bolygó kapuja, nyílj ki!

IA GUSHE-YA! IA INANNA! IA ERNINNI-YA!

ASHTA PA MABACHA CHA KUR ENNI-YA!

RABBMI LO-YAK ZI ISHTARI KANPA!

INANNA ZI AMMA KANPA! BI ZAMMA KANPA!

IA IA IA BE-YI RAZULUKI!

 

A SHAMMASH kapu esküje

 

 

Napszellem, emlékezz!

SHAMMASH, Tüzes pajzs ura, emlékezz!

A közötted és az emberi faj között felesküdött szerződés nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!

A Szeretett ISHTAR kapujából, LIBAT szférájáhól hívlak!

Sötétség bevilágítója, gonosz pusztítója, bölcsesség lámpása hívlak! SHAMMASH, fénythozó hívlak!

Hatalmad által égetik el KUTULU-t!

AZAG-TOTH eléd esik a trónjáról!

ISHNIGGARRAB-ot feketére perzselik sugaraid!

Égő pajzs szelleme, emlékezz!

Soha véget nem érő fény szelleme, emlékezz!

Éjszaka fátyla szétszakítójának szelleme, sötétség szétszórója, emlékezz!

Nap kezdetének szelleme, tárd szélesre kapudat!

Szellem, ki pompával emelkedsz fel a hegyek között, nyisd ki kapudat!

Az ISHTAR-szférában nekem adott névvel kérlek, nyisd ki kapudat!

Nap kapuja, nyílj ki nekem!

Arany jogar kapuja, nyílj ki nekem!

Életet ajándékozó erő kapuja, nyílj ki, nyílj ki!

IA UDDU-YA! IA RUSSULUX!

SAGGTAMARANIA! IA! IA! ATZARACHI-YA!

ATLARRELECHI-YU! BARTALAKATAMANI-YA

ZI DINGIR UDDU-YA KANPA! ZI DINGIR USHTU-YA KANPA!

ZI SHTA! ZI DARAKU! ZI BELURDUK!

KANPA! IA SHTA KANPA! IA!

 

NERGAL kapu esküje

 

 

Vörös bolygó szelleme, emlékezz! NERGAL, háború istene, emlékezz!

NERGAL, ellenségek legyőzője, seregek parancsolója, emlékezz!

NERGAL, oroszlánok és férfiak gyilkosa, emlékezz!

A közted és az emberi faj között megesküdött paktum nevében hívlak! Engedelmeskedj és emlékezz!

SHAMMASH, a szféra és a Nap urának nagy kapujától hívlak!

NERGAL, véráldozat istene, emlékezz!

NERGAL, csata áldozatainak ura, ellenséges városok pusztítója, az emberi testek elnyelője, emlékezz!

NERGAL, hatalmas kard suhintója, emlékezz!

NERGAL, fegyverek és hadseregek ura, emlékezz!

Szikra szelleme a csatamező felett, tárd szélesre kapudat! Halálba lépés szelleme, nyisd ki kapudat!

Csapkodó lándzsa, döfködő kard, repülő szikla szelleme nyisd ki szférádnak kapuját azelőtt, aki

nem fél!

Vörös bolygó kapuja, nyílj ki!

Háború istenének kapuja, serkenj fel!

Csatában elért győzelem kapuja, nyílj ki nekem!

Védúr kapuja, nyílj ki!

ARRA és AGGA urának kapuja, nyílj ki!

A névvel, melyet SHAMMASH szférájában adtak nekem, kérlek nyílj ki!

IA NERGAL-YA! IA ZI ANNGA KANPA!

LA NNGA! IA NNGR YA! IA! NNGYA! IA ZI DINGIR NEENYA KANPA!

IA KANTALAMAKKYA TARRA! KANPA!

 

A MARDUK kapu esküje

 

 

Nagy Bolygó .szelleme, emlékezz!

MARDUK, a Sötét Angyalok feletti győzelem Istene, emlékezz!

MARDUK, minden vidékek ura, emlékezz!

MARDUK, ENKI fia, mágia mestere, emlékezz!

MARDUK; Öregek legyőzője, emlékezz!

MARDUK, aki a csillagoknak erejét adja, emlékezz!

MARDUK, aki a vándorlóknak helyet biztosít, emlékezz!

A közöttük lévő világok és terek ura, emlékezz!

Asztrálistenek között az első, engedelmeskedj és emlékezz!

A közted és az emberi faj között megkötött szövetség nevében hívlak, engedelmeskedj és emlékezz!

A hatalmas NERGAL, a vörös bolygó szférájának kapujától hívlak, engedelmeskedj és emlékezz!

MARDUK, ötven név ura, nyisd ki Kapudat!

MARDUK, ötven név ura, nyisd ki szolgáidnak kapudat!

A NERGAL szférájában nekem adott névvel hívlak; nyílj ki!

A hétágú pallos Istenének kapuja, nyílj ki!

Világok közötti világ urának kapuja, nyílj ki!

Tengeri szörnyek legyőzőjének kapuja, nyílj ki!

SAGALLA-nak, az arany városnak kapuja, nyílj ki!

IA DAG! IA GAT! IA MARGOLK BABBONNESH!

IA MARRUTUKKU! IA TUKU! SUHRIM SUHGURIM!

ZAHRIM ZAHGURIM! ACHCHANNGABANNACHACHA GANNA-BABILLUKUKU!

 

 

A NINIB kapu esküje

Vándor szelleme a sivatagokban, emlékezz!

Időbolygó szelleme, emlékezz!

Vadász bolygójának szelleme, emlékezz!

NINIB, Sötét Utak ura, emlékezz!

NINIB, Titkos Átjárók ura, emlékezz!

NINIB, minden dolgok titkainak ismerője, emlékezz!

NINIB, öregek útjainak ismerője, emlékezz!

NINIB, csend szarvasa, emlékezz!

NINIB, IGIGI útjainak őrzője, emlékezz!

NINIB, holtak útjainak ismerője, emlékezz!

A közted és az emberi faj között megesküdött szerződés nevében hívlak téged! Engedelmeskedj és emlékezz!

Istenek, a Nagy bolygók szférájának ura, MARDUK Hatalmas kapujából hívlak téged! Engedelmeskedj és emlékezz!

NINIB! Sötét vándor az Elveszett Vidékeken, engedelmeskedj és emlékezz!

NINIB! Asztrálistenek kapujának őrzője, nyisd ki kapudat!

NINIB! A hajtóvadászat és a Hosszú Utazás mestere, nyisd ki kapudat!

Kettősszarvú öreg isten kapuja, nyílj ki!

Menny Utolsó Városának kapuja, nyílj ki!

Minden idők titkainak kapuja, nyílj ki!

Mágikus Erő mesterének kapuja, nyílj ki!

Minden varázslat urának kapuja, nyílj ki!

Minden Gonosz Varázsige legyőzőjének kapuja, engedelmeskedj és nyílj ki!

MARDUK, a mágia mesterének szférájában adott nevemmel, hívlak téged, hogy megnyílj!

IA DUK! IA ANDARRA! IA ZI BATTU BA ALLU!

BALLAGU BEL DIRRIGU BAAGGA KA KANPA!

BEL ZI ECHA ECHA! AZZAGBAT! BAZZAGBARRONIOSH!

ZELIG!