Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Marduk Ötven Nevének Könyve

MARDUK, az öregek legyőzője ötven nevének könyve

Kérlek csak akkor kezd el olvasni ha érted is miáll benne mert ha nem figyelsz szörnyű bajt hozhatsz az emberiségre,illetve magadra

ez NEM JÁTÉK

Kihagytam a pecséteket nem véletlenül!!!!

 

 

Ez MARDUK könyve, akit ENKI, a mágusok ura nemzett, aki legyőzte TIAMAT-ot, aki KUR-ként ismeretes,

amikor HUWAWA a mágiában barangolt, aki legyőzte az öregeket úgy, hogy az öregebbek élni és a Földet

uralni tudják. Az idő előtti időben, mikor az Eget és a Földet a helyükre tették, amikor az öregek mindannak

urai voltak, mely létezett és nem létezett, akkor a sötétségen kívül nem volt semmi. Nem volt Hold. Nem volt

Nap. Nem voltak bolygók és csillagok. Nem nőtt mag, fa és növényzet. Az öregek voltak a tér mesterei - az elfeledettnek

és ismeretlennek -, és minden KÁOSZ-ban volt. MARDUK-ot kiválasztották az idősebbek, hogy

KUR ellen harcoljon és elragadja a hatalmat a nagy alvó kígyótól, aki a Skorpió hegyei mögött lakik.

MARDUK-nak fegyvert és jelet adtak; és ötven erőt adtak neki, hogy legyőzze a félelmetes TIAMAT-ot; és

minden erőnek megvan a fegyvere és jele; és ezek a leghatalmasabbak, melyeket az öregebb istenek birtokoltak

az öregek ellen, aki kívülről fenyeget, aki a szakadékból fenyeget, a sötétség ura, a KÁOSZ mestere, a meg nem

született, a meg nem teremtett, aki rosszat kíván az emberi fajnak és az idősebb isteneknek is, akik a csillagokban

laknak. Az istenek felejtenek. Ők távol vannak. Emlékezni kell rájuk. Ha nem éberek, ha a kapuk őrzői nem

a kapukat őrzik, ha a kapukat nem tartják állandóan zárva, bezárva és elreteszelve, akkor az egyik, aki mindig

kész, a másik oldal őrzője IAK SAKKAK behatol és az öregek seregeinek hordáit magukkal visz IAK KINGU,

IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK HUWAWA, ISHNIG-GARAB, IAK CHASTUR és IAK KUTULU, a

kutyaistenek és a sárkányistenek, a tenger szörnyei és a mélység istenei.

Figyeld tehát a napokat! Azon a napon, amikor a nagymedve legmélyebben csüng az égen - miszerint a negyedéveket

mérik és miszerint a négy égtájat mérik -, mert azután a kapuk nyitva lehetnek, és figyelni kell arra,

hogy biztosítsuk azt, hogy a kapuk örökre zárva maradjanak. Azokat az idősebbek jelével kell lepecsételni, melyet

helyes rítusoknak és megidézéseknek kell kísérni.

Itt következik az ötven név jeleivel és erőivel. Előhívhatók, miután a pap minden hajtáshoz felmászott a fény

létráján és bejutott a szent városba. A jeleket pergamenre kell vésni vagy agyagba nyomni, és az idézés alatt az

oltárra helyezni. És az illatoknak cédrusfától és erősen és édesen illatozó gyantából kell áradnia. És észak felé

kell kiáltanod.

 

Az első név MARDUK

Az urak ura, a mágusok mestere. Nevét nem szabadna kiáltani, hacsak senki más nem akarja ezt megtenni, és

az ilyetén cselekvés magába zárja a legszörnyűbb felelősséget. Hívásának szava DUGGA.

 

 

A második név MARUKKA

Minden dolgot ismer a világ kezdete óta. Minden titkot tud, legyenek azok emberiek vagy isteniek és nagyon

nehéz őt hívni. A papnak nem szabad őt hívnia, hacsak nem tiszta szívben és szellemben, mert ez a szellem legbensőbb

gondolatait is fel fogja ismerni. Szava DUALIM

 

A harmadik név MARUTUKKU

A védő művészetek mestere, a csata alatt megbéklyózta az őrült istent. Megpecsételte az öregeket barlangjaikban

a kapuk mögött. Rendelkezik az ARRA csillaggal. Hívásához használatos szó BAALSUKU

 

A negyedik név BARASHAKUSHU

Csodatevő, az ötven közül a legbarátságosabb és a legjobb. A hívásához használatos szó BAALDURU.

 

Az ötödik név LUGGALDIMMERANKIA

Rendbe tette a káoszt, helyrehozta a folyókat. A széldémonok légióinak parancsnoka, akik MARDUK

KURIOS mellett az öreg TIAMAT ellen harcoltak. Hívásához használatos szó BANUTUKKU.

 

A hatodik név NARILUGGALDIMMERANKIA

IGIGI és ANNUNNAKI őrzője, a széldémonok helyettes parancsnoka. Minden, téged felkereső

maszkimot menekülésre késztet és szemben áll Rabisuval. Tudása nélkül senki sem juthat a felső vagy

az alsó világba. Szava BANRABISHU

 

A hetedik név ASARULUDU

A lángoló kard hordozója; az idősebb istenek kérésére felügyeli az őrzők faját. Ők garantálják a tökéletes

biztonságot, különösen az asztrál istenek felhívására elvégzett feladatokban. Szava BANMASKIM

 

A nyolcadik név NAMTILLAKU

Nagyon titkos és hatalmas úr; megvan a tudása a halottak feltámasztására és a szakadék szellemeivel való

beszélgetésre anélkül, hogy királynőjük tudna róla. Egy lélek sem mehet a halálba anélkül, hogy ő ne venné észre:

Szava BANUTUKUKUTUKKU

 

A kilencedik név NAMRU

Kiválasztja a bölcsességet és tudást minden dologból. Kitűnő tanácsot ad, a fémek tudományát tanítja. Szava

BAU,

 

A tizedik név ASARU

Ez az erő tudással rendelkezik minden növényről és fáról, és csodálatos gyümölcsöket képes nevelni a sivatagos

medékeken, mert számára egy vidék sem sivatag. Ő valóban az adottságok védelmezője. Szava

BAALPRIKU

 

A tizenegyedik név ASARUALIM

Titkos tudással rendelkezik, fénnyel világítja be a sötét helyeket, és az ott élőket megtanítja az élet és a tudás

jó gyümölcseit adni. Minden dologban kitűnő tanácsot ad. Szava BARRMARATU

 

 

 

 

A tizenkettedik név ASARUALIMNUNNA

Ez az erő, mely mindennemű fegyverzetet megelőz és kiválóan ismeri a katonai dolgokat, mert MARDUK

seregének elővédje volt minden csatában. Képes egy sereget három nap alatt teljesen felfegyverezni. Szava

BANATATU

 

A tizenharmadik név TUTU

Megnyugtatja a gyászolókat, örömöt ad a szomorúaknak és a szívükben megbetegedetteknek. Nagyon jótevő

név és a háztartás védelmezője. Szava DIRRIGUGIM

 

A tizennegyedik név ZIUKKINNA

Kitűnő tudást nyújt a csillagok mozgásáról és azok jelentéséről, melyről a kaldeikusok bőséges tudással rendelkeztek.

Szava GIBBILANNU

 

A tizenötödik név ZIKU

Ez a hatalom mindenféle gazdagságot biztosít és meg tudja mondani, hol rejtőzik kincs. A Föld titkainak

tudója. Szava GIGGIMAGANPA

 

A tizenhatodik név AGAKU

Ez az erő életet képes adni - még ha csak egy kis időre is - annak, aki már halott. Ő az amulett és a talizmán

ura: Szava MASHGARZANNA,

 

A tizenhetedik név TUKU

A rontó varázslat ura, legyőzi az öregeket a varázslattal, biztosítja a varázsigét MARDUK-nak, nagyon dühös

ellenség. Szava MASHSHAMMASHTI

 

A tizennyolcadik név SHAZU

Távoli emberek gondolatait olyan jól ismeri, mint a szomszédokét. Semmit nem ásnak el a földben vagy dobnak

vízbe anélkül, hogy ez az erő észre ne venné. Szava MASHSHANANNA

 

A tizenkilencedik név ZISI

Az ellenségek megbékítője, viták elsimítója, két ember és két nemzet vagy - ahogy mondják - két világ között.

A béke szaga édes ezen erőnek, kinek szava MASHINANNA

 

A huszadik név SUHRIM

Felderíti az öregek tisztelőit, bárhol legyenek is azok. A pap, aki feladattal küldi őt el, nagy kockázattal teszi,

mert SUHRIM könnyen öl és nem gondolkozik. Szava MASHSHANERGAL

 

A huszonegyedik név SUHGURIM

Ahogy SUHRIM fent, az ellenség, aki nem békíthető meg. Fáradhatatlanul felkutatja a pap ellenségeit, de

figyelmeztetni kell, hogy ne ölje meg, ha a pap ezt nem kívánja. A szó MASHSHADAR

 

A huszonkettedik név ZAHRIM

Tízezer ellenséget ölt meg a csatában. Egy harcos a harcosok ellen. Képes egy egész hadsereget elpusztítani,

ha a pap ezt kívánja. Szava MASHSHAGARANNU

 

A huszonharmadik név ZAHGURIM

Akárcsak ZAHRIM, ő is félelmetes ellenfél. Azt mondják, hogy ZAHGURIM lassan és nem természetes

módon öl. Ezt én nem tudom, mert sosem hívtam ezt a szellemet. Ez a te kockázatod. A szó

MASHTISHADDU

 

A huszonnegyedik név ENBILULU

Ez az erő vizet képes felfedezni a sivatagban és a hegycsúcson. Ismeri a víz titkait és a folyók folyását a föld

alatt. Nagyon hasznos szellem. Szava MASHSHANEBBU

 

A huszonötödik név EPADUN

Ő a vizek ura és képes lábaid elé hozni a vizet távoli helyekről is. Rendelkezik a Föld finom geometriájával és mindazon országok ismeretével, melyekbe bőségben található víz. Szava EYLTNGINAKANPA

 

 

A huszonhatodik név ENBILULUGUGAL

Az erő, mely minden növekedés előtt áll, valamint minden előtt, amely növekszik. Tudását a föld megműveléséhez

adja, és egy hold alatt tizenhárom holdnyi időre képes élelemmel ellátni egy éhező várost. Egy rendkívül

nagyvonalú erő. Szava AGGHA

 

A huszonhetedik név HEGAL

Mint a fenti erő, a művelés művészetének és a mezőgazdaságnak mestere. Bőséges termést biztosít. Rendelkezik

a, Föld fémeinek és az eke tudásával. Szava BURDISHU

 

A huszonnyolcadik név SIRSIR

TIAMAT elpusztítója, az öregek gyűlölik, a kígyók mestere, KUTULU ellensége. Egy nagyon hatalmas úr.

Szava APIRIKUBABADAZUZUKANPA

 

A huszonkilencedik név MALAH

Rálépett a giliszta hátsófelére és kettévágta azt. A bátorság és merészség ura; odaadja e tulajdonságokat a

papnak, aki ezt kívánja vagy másoknak, ahogy a pap dönt. A szó BACHACHADUGGA

 

A harmincadik név GIL

A magszállító. ISHTAR kedvese; ereje titokzatos és nagyon régi. Hatalma, hogy az árpa nőjön és a nők szüljenek.

Termékennyé teszi a terméketleneket. Szava AGGABAL

 

A harmincegyedik név GILMA

Városok alapítója; annak az építészetnek tudója, amelyikkel UR templomát építették; teremtője mindannak,

mely tartós és nem mozdul. Szava AKKABAL

 

A harminckettedik név AGILMA

Az esőhozó. Lágya esőt hoz vagy erős vihart és mennydörgést, mely hadseregeket, városokat és termést tud

elpusztítani. Szava MASHSHAYEGURRA

 

A harmincharmadik név ZULUM

Tudja, hogy hol és mikor kell ültetni. Kitűnő tanácsot ad a kereskedelem és az üzlet minden dolgában. Megvédi

az embert a rossz kereskedőktől. Szava ABBABAAL

 

 

 

A harmincnegyedik név MUMMU

Annak az erőnek a neve, melyet MARDUK-nak adtak, hogy megformálja az Univerzumot TIAMAT húsából.

Megadja azt a tudást, amely a teremtés előtti élet körülményeiről és a négy oszlop szerkezetének lényéről

szól, amelyen az ég nyugszik. Szava BAAL

 

A harmincötödik név ZULUMMAR

Hallatlan erőt ad egy embernek, tíz férfi erejét. Felemelte TIAMAT-nak részét, aki az ég kellett hogy legyen

az előtt, aki a Föld kellett hogy legyen. Szava ANNDARABAAL

 

A harminchatodik név LUGALABDUBUR

TIAMAT isteneinek elpusztítója hordáinak legyőzője. Megláncolta KUTULU-t Abyssosban. Ügyesen győzte le AZAG-THOTH-ot. Nagy védelmező és nagy támadó. Szava AGNIBAAL

 

A harminchetedik név PAGALGUENNA

Végtelen intelligencia birtokosa; még á meg nem teremtett dolgok és szellemek lényét is meghatározza és

ismeri az istenek erejét. Szava ARRABABAAL

 

A harmincnyolcadik név LUGALDURMAH

Fennkölt helyek ura, az ég és mindannak őrzője, mely bennük utazik. Semmi sem kelhet át a csillag elemeken,

melyről ő ne tudna. Szava ARATAAGARBAAL

 

A harminckilencedik név ARANUNNA

A bölcsesség, ENKI apánk tanácsának adományozója, a mágikus szerződés, a természet és a kapuk törvényeinek

ismerője. Szava ARAMANNGI,

 

A negyvenedik név DUMUDUKU

Lapis Lazuli botjának tulajdonosa; a titkos név és a titkos szám ismerője. Ő ezeket nem leplezi le előtted, de

más, hasonlóképpen csodálatos dolgokról tud beszélni. Szava ARATAGIGI

 

A negyvenegyedik név LUGALANNA

Az idősebbek legidősebbikének ereje. Ismeri a világ titkos tudását, amikor az öregek és az öregebbek egyek

voltak. Ismeri az öregek esszenciáját, és hogy hol lehet őket megtalálni, azt is tudja. Szava BALDIKHU

 

A negyvenkettedik név LUGALUGGA

Ismeri minden szellem esszenciáját, a halottakét és a meg nem születettekét, a csillagokét és a Földét, ugyanúgy

a levegő és a szél szellemeit. Bármit is mesél neked, tudásod gazdagszik. Szava ZIDUR,

 

A negyvenharmadik név IRKINGU

Ez az az erő, amely KINGU-t, az öregek erőinek parancsnokát, a hatalmas démont elfogta úgy, hogy

MARDUK elkaphatta őt, hogy véréből az emberek faját megteremthette és a paktumot megpecsételhette. Szava

BARERIMU

 

A negyvennegyedik név KINMA

Bíró és az istenek ura, kinek nevét hallván, azok meghajlanak a félelemtől. Hogy az istenek ne hiányozzanak,

teremtették ezt az erőt, hogy cselekedeteiket felügyeljék, hogy törvénytisztelők maradjanak a szerződés keretein

belül, mert az istenek feledékenyek és távol vannak. Szava ENGAIGAI

A negyvenötödik név ESIZKUR

Ez a szellem minden embernek, sőt a növényeknek, a démonoknak és az isteneknek is ismeri életük hosszát.

Minden dolgot megmér és ismeri azok terét. Szava NENIGEGAL

 

A negyvenhatodik név GIBIL

Ennek az erőnek adták a tűz és az üllő birodalmát: Élesen tartja a kardot és a lándzsát, megajándékoz téged a

fémek megmunkálásának megértésével. Felemeli a Földről jövő villámot és megjeleníti a kardokat az égen. Szava

BAALAGNITARRA

 

A negyvenhetedik név ADDU

Viharokat támaszt fel, melyek megtöltik az egész eget megremegtetik a csillagokat és megrázzák IGIGI kapuit.

Az eget az éjszaka legsötétebb órájában is képes megtölteni világossággal. Szava KAKODAMMU

 

A negyvennyolcadik név ASHARRU

Az áruló utak ismerője. Megértést ad a jövőbéli és a múltbéli dolgoknak. Pályájukra helyezte az isteneket és

meghatározta ciklusaikat. Szava BAHTANDABAL

 

A negyvenkilencedik név NEBIRU

A MARDUK-kapu szelleme. Vezényli a dolgokat útjukon és a kaldeikusok előtt ismert módon mozgatja a

csillag kereszteződéseket. Szava DIRGIRGIRI

 

Az ötvenedik név NINNUAM

Ez az erő MARDUK-é, mindazok uráé, ami van, az ítéletek bírájáé, a döntések eldöntőjéé, azé, aki a törvényekről

és a királyok kormányairól dönt. Nem hívható, csak egy város lerombolásának vagy egy király halálának

esetén. Szava GASHDIG

 

Itt zárul az ötven név könyve, melynek leírásához az istenek biztosítottak erőt és időt nekem. Ezt a könyvet

nem szabad megmutatni a tisztátalanoknak, a profánoknak vagy a be nem avatottaknak; mert ha ezt megteszed,

az egyet jelent azzal, hogy magadra és generációidra hozod a legszörnyűbb átkot.

Könyv szelleme, emlékezz!