Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Második rész – Az őrült Arab tanúbizonysága

 

UR! NIPPUR!

ERIDU! KULLAH!

KESH! LAGASH!

SHURRUPAK SELAH!

Az élők napja, felkelő Nap,

A teltség Napja, bőkezű Nap,

A tökéletesség Napja, nagy bűvölet,

A szerencse Napja, sugárzó éjszaka.

Ó világító nap,

Ó nevető nap!

Ó élet, szeretet, szerencse napja!

Hét legidősebb, legbölcsebb!

Hét szent tudós,

Legyetek őrzőim, csillogó kardok.

Legyetek figyelmes, nyugodt uraim,

Védjetek meg Rabischutól,

Ó fénylő, pompás APHKHALLU!

 

Melyik istent sértettem meg?

Melyik istennőt?

Melyik áldozatot hozattam meg?

Melyik ismeretlen gonoszt sértettem meg, hogy száz farkas szörnyű üvöltése kíséri menetemet?

 

Istenem szíve térjen vissza a helyére!

Istennőm szíve térjen vissza a helyére!

Csillapodjon le velem szemben az isten, akit nem ismerek!

Csillapodjon le velem szemben az istennő; akit nem ismerek!

Az ismeretlen isten szíve térjen vissza helyére értem!

Az ismeretlen istennő szíve térjen vissza helyére értem!

Vándoroltam a szférákban és a szférák nem óvnak engem

Leszálltam Abysossba, és Abyssos nem védelmez engem.

Felmásztam a hegyek csúcsára és a hegyek nem védelmeznek engem.

Utaztam a tengereken, és a tengerek nem védelmeznek engem.

A szél urai hömpölyögnek rajtam és haragosak.

A Föld urai a lábaimhoz kúsznak és haragosak.

A szellemek elfelejtettek engem.

 

Rövid az időm, de amíg időm van mindent el kell végez nem, amit csak tudok, mielőtt az örökké hívó hang el

nem ragad. A Hold napjai meg vannak számlálva a Földön és éppen úgy a Napé is; én nem ismerem ennek az

ómennek a jelentését, csak azt tudom, hogy ott van. És az orákulum kimerült, a csillagok örvénylenek a helyükön.

Az egek minden irányítás, minden rend nélkül világítanak, és a szférák nyomorékon vándorolnak körbe-körbe.

És ZDAQ jele íróasztalomon siklik, de a rúnákat nem tudom tovább olvasni, mert a pillantásuk hiányzik

nekem. Mindig így van ez? És XASTUR jele fölszáll mögöttem és ismerem annak jelentését, de nem tudom

leírni, mert máshol kaptam azt.

Alig tudok beszélni, hogy saját hangomat felismerjem.

Az Abyssos tágra nyílt előttem! Egy kapu betört!

Tudd, hogy a hét szférába a maguk idejében és évszakában kell belépni, és mindig egyszerre, sohasem az

egyikbe a másik előtt! Tudd, hogy a terek négy állata igényt tartott a beavatott vérére, mindegyik a maga idején

és évszakában! Tudd meg, hogy TIAMAT állandóan arra törekszik; hogy felemelkedjen a csillagokhoz, és ha a

felső világ az alsóval egyesül, a Földre egy új korszak köszönt, és a kígyó teljesen elkészül, a vizek egyesülnek,

amikor az ég a magasban névtelen!

Emlékezz arra, hogy meg kell védened falud és családod jószágát! Az öregebb jelet és a faj jelét. De az őrzőt is,

ha lassúak. Nem szabad áldozatot hozni, mert a vér azokért folyik majd, akik bejöttek és hívni fogja őket.

Emlékezz arra, hogy a mély földön időzz és ne a magasban, mert az öregek könnyedén lebegnek a templomok

és a hegyek csúcsán, ahonnan áttekinthetik mindazt; melyet utoljára elveszítettek! A templomok csúcsán

hozott áldozatot elveszítették.

 

Emlékezz arra, hogy életed a folyóvízben és nem a csendes vízben van, mert az utóbbi LILIT helye, és lényei

az ő leszármazottai, és tisztelik ereklyeként a helyeket, melyek számodra ismeretlenek! De ahol megpillantasz

egy álló csillagot, ott lesznek ők, mert az az ő oltáruk.

Emlékezz arra, hogy lefesd a jeleket, melyekről szóltam neked és egy pontot se változtass, nehogy az amulett

átkot hozzon arra, aki viseli! Tudd, hogy a só elnyeli a lárvák gonosz kipárolgásait, és hasznos, ha fogat mosol

vele! Ne beszélj elsőként a démonnal, hagyd hogy ő beszéljen először veled! Ha ő beszél, esküdj tiszta, lágy és

kellemes hangon a saját nyelveden, különben biztosan összezavar és elkábít az ordításával. Esküdj rá, hogy tartsa

magában a bűzét, hogy ettől ne ájulj el!

Emlékezz arra, hogy ne hozz túl nagy vagy túl kicsi áldozatot, mert ha ez túl kicsi, a démon nem jön, és ha

jön, feldühít téged úgy, hogy nem akar majd beszélni még akkor sem, ha könyörögsz, hogy cselekedjen a szerződés

szerint! Ha ez túl nagy, túl nagy és gyors lesz és nehéz lesz ellenőrizni.

Emlékezz arra, hogy az öregek esszenciái minden dolgokban benne vannak, de az idősebb istenek esszenciái

minden élőben benne vannak, és ez értékesnek bizonyul majd neked, ha eljön az idő!

Emlékezz ARRA-ra, különösen ha dolgod van velük, mert ők csak a tüzet tisztelik és semmi mást!

Emlékezz arra, hogy tartsd tisztán a Holdat.

Őrizkedj a holtak kultuszától és a kutyák kultuszától, a sárkányétól és a kecskéétől; mert azok az öregek imádói,

és mindig megpróbálják őket beengedni, mert van egy formulájuk, melyről nem helyes beszélni! Ezek a kultuszok

nem erősek, csak azokban az évszakokban amikor az ég megnyílik előttük és fajuk előtt. Örökre háború

lesz köztünk és Draconis faja között, mert ezek mindig hatalmasak voltak a régi időkben, amikor MAGAN első

templomait építették, és nagy erőre tettek szert a csillagokból, de most vándorok a sivatagban és barlangokban

laknak és a magányos helyeken köveket állítottak fel. És ezeket láttam az utazásaim során, azokon a területeken,

ahol egykor régi kultuszok virágoztak és most csak szomorúság és pusztulás van.

Láttam őket rítusaik közben, láttam a borzalmas dolgokat, melyeket az időn túli országokból hívtak elő.

Megpillantottam köveikbe vésett jeleiket, oltáraikat. Éreztem PAZUZU, ZALED, XASTUR és AZAGTHOTH,

valamint ISHNIG-GARAB és a kecske félelmetes leszármazottait és fajuknak szörnyű zenéjét.

Láttam, amint vér ömlik a kőre. Láttam, ahogy a kőre sújtanak egy karddal, a kő feltámadását, valamint a

kígyók szanaszét siklását. Ez az erő biztosan átkozott, de hol MARDUK? És SHAMMASH? Az alvó istenek alvása igaz.

Milyen bünt követtem el? Melyik ismeretlen isten ellen vétkeztem? Melyik tiltott étket ettem? Melyik tiltott

italt ittam? Szenvedésem! Heten vannak! Hétszer heten vannak! Ó, istenek! Ne bántsátok szolgátokat!

Emlékezz a skorpióemberre, aki a hegyekben lakozik! Ő TIAMAT-tól való, akiért az idősebb istenek harcolnak,

régen teremtették, de megengedték neki, hogy náluk maradjon a hegyek között. Egyszer megtévesztett

minket és lehet hogy újra megteszi. De hívd őt, ha valami kint történik, melyet szeretnél megtudni és nem meséltem el neked.

Fordulj az ő helye felé, és eljön és beszél, de nem reggel teszi, mert ha a Nap nincs az égen, a skorpiónak

nincs ereje alkonyattól a sötétség beköszöntéig, amikor a föld alá üldözik, mert ez a rá vonatkozó szerződés

betűje; és ez írva van: nem emelheti fejét a Nap fölé.

És még egyszer: a lét a sötét idő.

És még egyszer: ő ismeri a kaput, de nem A Kaput.

És a skorpió-embernek van egy másik fajtája, nőstény; aki ott lakik vele, de nem helyes róla beszélni és az

ördögűzéssel kell távol tartani, ha megjelenne neked, mert érintése maga a halál.

És a sárkánykultuszról, mit mondhatnék még neked? Akkor imádják őt, ha a csillag legmagasabban áll az

égen és IGIGI szférájához tartozik, ahogy az a kutya és a kecske csillagai. És tisztelőik állandóan köztünk voltak,

bár nem ugyanabból a fajtából valók, hanem az idősek csillagáról. Nem tartják magukat törvényeinkhez,

hanem gyorsan és gondolkodás nélkül ölnek. Vérük betakarja őket.

Előhívták a háború és a szerencsétlenség szellemeit ránk és halált hoztak sok emberünkre és állatunkra nagyon

természetellenes módon. Ők nem érzik a fájdalmat sem kardtól, sem lángtól nem félnek, mert minden

fájdalomnak ők az okozói! Ők a sötétség és a szenvedés teremtményei, de nem panaszkodnak. Emlékezz a szagra!

Őket szaguk szerint le lehet írni! Sok természetellenes tudományuk és művészetük van, melyek csodálatos

dolgokat hoznak létre, de ezek nem népünknek valók.

És ki az ő mesterük? Erről semmit sem tudok, de hallottam mesélni őket: ENKI, aki biztosan szentségtörő,

mert ENKI fajtánkból való, ahogy az a MAGAN-írásban is szerepel. De talán egy másikat neveztek meg, kinek

nevét nem ismertem és nem ismerem. De biztosan nem ENKI.

 

Büszkén hallottam hívni az öregek nevét szégyentelen rítusaik közben. Láttam a talajra ömlött vért és az őrült

táncokat, és hallottam félelmetes kiáltásukat, amikor isteneiket hívták, hogy jelenjenek meg és álljanak melléjük.

Láttam, ahogy a Hold sugarait folyadékká változtatták, melyet aztán köveikre öntöttek ismeretlen célból, melyet

nem tudtam megfejteni.

Láttam, hogyan változtak át különös állatokká, amikor összegyűltek helyeiken, Offal templomában, ahol

szarvak nőttek ki a fejekből, melyek szarvatlanok voltak és fogak a szájakból, melyek fogatlanok voltak, és a

kezek saskarmokká és kutyakörmökké váltak, akik a sivatagban tévelyegnek őrülten és üvöltve, mint azok, akik

most e téren kívül nevemet hívják!

Fájdalommal ordítok, de senki nem hall! Elhatalmasodik rajtam a félelem: nem látok! Istenek, ne csapjatok le

szolgátokra!

Emlékezz az őrző kardjára! Csak akkor érints meg, ha azt akarod, hogy elmenjen, mert egy érintés múlva

eltűnik és a rítus hátralévő részére őrizetlenül hagy téged; és bár a kör egy határ, melyet senki nem léphet át,

előkészületlen maradsz a hihetetlen pillantásokkal szemben, melyek kívülről köszöntenek téged.

Emlékezz az őrző áldozatára! Ezt rendszeresen meg kell hozni, mert az őrző egy másik fajhoz tartozik és

nem törődik az életeddel, csak engedelmeskedik parancsaidnak, ha elvégezték az áldozatot.

 

Az idősebb jelek feledése biztosan sok szomorúságot okoz.

Láttam egy emberi fajt, amely egy óriási tehenet tisztelt, valahonnan keletről jöttek, a hegyeken túlról. Ők

biztosan egy öreg tisztelői, kinek nevét nem tudom biztosan, és ezért nem írom ide, mert az számodra haszontalan:

És rítusaik közben olyanok lesznek, mint a tehenek és ez utálatos látvány. De ők gonoszok, ezért óvlak

téged.

Láttam rítusokat, melyek képesek egy embert nagy távolságból megölni. És rítusokat, melyek megbetegítenek

egy embert függetlenül attól, hol él, és mindezt egy egyszerű varázsmondóka használatával, melyet a saját és

nem más nyelvén kell kimondani - így mondják. A varázsmondóka pedig ez:

AZAG GALRA SAGBI MU UNNA TE

NAMTAR GALRA ZIBI MU UNNA TE

UTUK XUL GUBI MU UNNA TE

ALA XUL GABI MU UNNA TE

GIGIM XUL IBBI MU UNNA TE

GALLA XUL KADBI MU UNNA TE

DINGIR XUL GIRBI MU UNNA TE

I MINABI-ENE TASHBI ABA-ANDIBBI-ESH!

Ezt egy viaszbaba felett éneklik, amikor romlott kondérban ég. Ezekben a dolgokban nagy örömüket lelik és

teszik még azt, ahol meg lehet őket találni visszataszító ereklyéiknél.

Láttam a parasztok földjét varázslatuktól elpusztítva, feketére égetve a lángok és az égő hamu által, amely az

égből hullott le. És ez annak a jele, hogy ők ott voltak, ahol a föld fekete és elszenesedett, és ahol semmi sem nő.

És amikor tűz esik az égből biztosan pánik tör ki a nép soraiban, és a papnak meg kell nyugtatni őket és elővenni

ezt a könyvet melyről saját kezűleg másolatot kell készítenie és elolvasni a benne található ördögűzéseket,

hogy ezáltal embereit ne érje kár. Mert egy kard jelenik meg abban az időben az égen, és ez jel lesz az öregeknek,

hogy közülük valaki megszökött és belépett ebbe a világba. Ez számodra előjel, hogy olyan szellemet kell találnod

a vidéken. Őrződet keresésre küldheted és biztosan tudósítani fog a szomszédságról. Ha a pap mágikus ereje nem

állítja meg, nagy pusztulás tör a városokra és a tűz a szférákból lezúdul, amíg az idősebb istenek megpillantják

szükségedet és hatalmas varázslattal elnyomják az öregek feltámadását. Sokan elvesznek majd a külvilág felé.

Figyeld meg jól a csillagokat! Mert ha üstökösöket lehet látni a CAPRICORNUS szomszédságában, kultuszai

felélednek és megnő a varázslat a soraikban. Ha üstökösök láthatók DRACONIS-ban, nagy a veszély, mert

a sárkány kultusza feltámad és meghozza áldozatait nem csak az állatok, hanem az emberek közül is.

Ha üstökös látható a SIRIUS csillag szomszédságában , akkor nagy nehézségek támadnak a királyi házakban

és testvér támad testvér ellen, valamint háború és éhínség lesz. E dolgoknak örülnek majd a Kutya tisztelői és a

konfliktusok zsákmányát megöröklik és meghíznak attól.

Ha rituálé közben ilyen kultuszra lelsz, jól rejtőzz el, és ne láttasd magad, különben biztosan megölnek és

istenük áldozatává tesznek, és szellemed komoly veszélybe kerül; farkasok fognak utánad és a tőled menekülő

szellem után üvölteni. Ha szerencsés vagy, gyorsan meghalsz, mert e kultuszok örülnek a vér lassú kiontásának,

melytől sok erőre tesznek szert ceremóniáik során.

Jól figyeld meg mindazt, amit tesznek és mondanak, írd ezt egy könyvbe, melyet senki nem lát majd, ahogy

én is tettem, mert a jövőben hasznos lesz számodra, ha szavaikból és cselekedeteikből felismered őket. Te amuletteket

használhatsz ellenük, melyek varázslatukat haszontalanná és tompává teszik, miközben te isteneik nevét

pergamenen vagy selymen a saját belátásod szerint egy tálban elégeted. Őrződ elviszi az elégetett varázslatot az

oltárához és ráteszi, ők pedig megijednek és munkájukat egy időre félbeszakítják, köveik széttörnek és isteneik

rendkívül haragosak lesznek szolgáikra.

Jól és világosan írd meg a könyvet, melyet megőrzi és ha eljön az idő, hogy visszavonulj, ahogy ezt én is teszem

most, akkor azok kezébe kerül, akiknek az a leginkább hasznára válik, és akik szolgái az idősebb isteneknek

és felesküsznek a rebellis démonok elleni örök háborúra, amely az emberi civilizációt elpusztítja.

És ha ismered a nevét azoknak, akik ártani akartak neked, írd azokat a képük szerint alkotott viaszfigurákra,

akik ellen az átkot elmondod, és melyeket abban a tálban olvasztasz fel, melyet a védelem mandalájában állítottál fel. És az őrző azokhoz viszi az átkot, akik ellen azt kimondták. És ők meghalnak.

Ha te nem tudod nevüket és személyüket, és csak azt tudod, hogy ártani akarnak neked, készíts egy viaszbabát végtagokkal, de arc nélkül. A baba arcára a KASHSHAPTI szót írd. Tartsd a babát az égő tál fölé, miközben ezt mondod fölötte:

 

"ATTI MANNU KASHSHAPTU SHA TUYUB TA ENNI!"

 

és aztán ejtsd a babát a lángokba. Az ebből felszálló füstből kiírva látod majd a varázsló vagy a boszorkányok

nevét. Aztán kiküldheted az őrzőt, hogy átvigye az átkot: És ez a személy meghal.

Vagy hívhatod ISHTAR-t is, hogy megvédjen a varázsigéktől. Ehhez állandóan elő kell készítened a

mandalát és egy ISHTAR alakot az oltárra állítanod és könyörögnöd kell, hogy segítségét előhívd, körülbelül a

következő módon, UR papjai szerint:

Ki vagy te, ó boszorkány, ki engem kívánsz?

Felkerekedtél,

Utánam jöttél,

Meg akartál semmisíteni,

Gonoszságot terveztél ellenem,

Bekerítettél,

Felkutattál,

Eljöttél és követted lépteim.

 

De ISHTAR királynő parancsára

Félelembe öltöztem,

Féktelenséggel felfegyverkezve,

Hatalommal és karddal felvértezve.

Reszketni fogsz tőlem

Félelemmel telve fogsz elfutni,

Elűzlek téged,

Kiközösítelek.

Nevedet az emberek között elterjesztem.

Házadat az emberekkel megismertetem.

Varázslatodat az emberek között elterjesztem.

Rossz híredet az emberekkel megismertetem.

Leleplezem romlottságod és rosszaságod,

Varázslatodat megsemmisítem!

Nem én vagyok, hanem NANAKANISURRA,

A boszorkányok imádója

És ISHTAR, az egek királynője,

Ők parancsolnak neked!

 

Ha e tisztelők és varázslók továbbra is hozzád jönnek, mely lehetséges - mert erejük a csillagokból ered és ki

ismeri a csillagok útját? -, hívnod kell a titkok királynőjét, NINDINUGGA-t, aki biztosan megment téged. Könyörgéseidet

az ő címével kell megtenned, mely így hangzik:

 

NINDINUGGA NIMSHIMSHARGAL ENLILLARA

- elegendő csupán a nevet hangosan szólítani hétszer és ő segítségedre jön.

Emlékezz arra, hogy templomodat citrus és pínea ágakkal tisztítsd meg és egyetlen gonosz szellem sem üti

fel ott a sátrát, aki kísérti az épületeket, és egy lárva sem, melyek ott maradnak és kikelnek, ahogy ezt oly sok

tisztátalan helyen teszik. A lárvák hatalmasak, kétszer akkorák, mint egy ember, de kikelnek váladékukban és -

azt mondják - leheletükben és szörnyen nagyok lesznek és nem hagyják őt el addig, amíg egy pap vagy egy mágus

le nem vágja őket a réztőrrel és ISHTAR nevét hétszer hét alkalommal hangosan és éles hangon mondva.

Az éjszaka elcsendesedett, a farkasok üvöltése elhallgatott és már csak alig hallható. Talán valaki mást kerestek?

Meg tudom csontjaimmal mondani, hogy nem így van? Mert XASTUR jele nem hagyta el a helyet mögöttem

és nagyobb lett és árnyékot vet ezen oldalak felett, míg írok. Előhívtam őrzőmet, de őt egy dolog nyugtalanította

és nem válaszolt nekem világosan, mintha beteg és kába lenne.

Könyveim elveszítették a fényt és álomba zuhantak vagy halott állatokként fekszenek polcaikon. Undorodom

a hangoktól, melyeket most hallok, mintha a családomé lennének, kiket oly sok éve hagytam magam mögött,

úgyhogy lehetetlen észlelni őket, mintha közel lennének. Nem tudtam időtlen, természetellenes halálukról?

Érzékelik-e a démonok, akik kint várakoznak, szüleim emberi hangját? A bátyámét? A nővéremét?

El veletek!

Legyen e könyv egy amulett, egy védpecsét! Legyen e tinta az istenek és nem az emberek tintája! De gyorsan

kell írnom, és amennyiben te ezt az írást sem olvasni, sem megérteni nem tudod, talán elég neked e jel a démonok

erejéhez, melyek ez idő tájt ezeken a helyeken vannak. Ez számodra biztos figyelmeztetés, légy óvatos és

gondos az idézésnél, és semmilyen körülmények között ne nyisd ki a kifelé vezető kaput, mert nem tudhatod az

öregek idejét, még ha évszakaikat a Földön az általam neked adott szabályokkal kiszámolni képes vagy is; mert

az ő idejük kívül másképp telik és szellemünk számára idegenül, mert nem ők minden idők kiszámítói? Nem ők

helyezik-e az időt a maga helyére? Nem volt elég, hogy az idősebb istenek (részesüljetek könyörületben a szolgáitokkal!)

oda helyezték a vándorokat, hogy helyüket megjelöljék, mert az olyan terek, ahol léteznek, az öregek

művei voltak. Nem lenne Nap, amely süt, nem született volna meg SHAMMASH, nem teltek volna-e el az

évek ugyancsak gyorsan?

Törekedj mindig arra, hogy a kifelé vezető kapu zárva legyen azokkal az utasításokkal, melyeket neked adtam

az itt szereplő pecsétekkel és nevekkel.

Törekedj mindig arra, hogy féken tartsd a régi tisztelet kultuszának erőit, hogy ne legyenek erősek kiontott

vérükön és áldozatukon. Sebeiken kell őket felismernetek és szagukon, mert nem emberként születtek, hanem

másképpen; a mag vagy a szellem valamilyen hamisítása által, mely más viszonyokat adott nekik, mint amilyeneket

ismerünk. Ők a sötétebb helyeket szeretik leginkább, mert istenük egy féreg.

IA! SHADDUYA IA! BARRA! BARRA: IA KANPA!

IA KANPA! ISHNIGGARAB! IA! NNGI IA! IA!

A csillagok komorabbak lesznek a helyükön és a Hold elsápad előttem, mintha egy nagy fátylat

fújtak volna lángjára. Kutyaarcú démonok közelednek szentségem közelébe. Különös vonalak jelennek

meg az ajtóm és falaim repedéseiben, a fény az ablakból egyre komorabb lesz.

Szél kerekedik.

A sötét vizek megmozdulnak.

Ez a könyv az istenek szolgájáé...